Nieuws


Het laatste nieuws vind je hier!

 

BBO Nieuwsbrief april 2024

25 april 2024

BBO De Nieuwsbrief april 2024  

Verder lezen
 

De Staat van het Amsterdamse primair onderwijs 2023

13 februari 2024

Goed onderwijs voor alle kinderen in Amsterdam: dat is het doel van BBO. Om zicht te hebben op de voortgang hebben wij een foto gemaakt van het onderwijs: de Staat van het Amsterdamse primair onderwijs 2023. Deze foto laat zien welke successen het onderwijs heeft behaald, en welke aandachtspunten en …

Verder lezen
 

BBO Nieuwsbrief december 2023

22 december 2023

BBO De Nieuwsbrief december 2023

Verder lezen
 

BBO Nieuwsbrief oktober 2023

31 oktober 2023

BBO nieuwsbrief oktober 2023

Verder lezen
 

Start van het schooljaar 2023 – 2024 [1]

04 september 2023

Vandaag starten de scholen in Amsterdam. Leerlingen krijgen 5 dagen in de week les en hun school start met een volledige bemensing. Het rondkrijgen van de bezetting op school is tot stand gekomen door creativiteit van schoolleiders en – teams en mede door de inzet van externe professionals (vakdocenten), zij-instromers, …

Verder lezen
 

Ondersteuning WISCAT vanuit 1Loket

01 september 2023

In de komende 3 maanden worden via 1Loket zes WISCAT-trainingen georganiseerd. De volgende data in september, oktober en november staan hiervoor gepland:   1. 18-09 van 17.30 tot 18.30 2. 25-09 van 17.30 tot 18.30 3. 02-10 van 17.30 tot 18.30 4. 30-10 van 18.00 tot 19.00 5. 06-11 van …

Verder lezen
 

Jutka Colson: nieuwe projectcoördinator Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep PO

21 juli 2023

‘De kunst is om de passie voor jouw vak een loopbaan lang vast te houden’. Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep draagt bij aan het behoud van leraren door versterking van het beroep. Het project benadrukt de vele ontwikkelmogelijkheden die het onderwijs biedt en faciliteert netwerken en bijeenkomsten voor onderwijsprofessionals. …

Verder lezen
 

BBO De Nieuwsbrief juli 2023

12 juli 2023

BBO De Nieuwsbrief juli 2023  

Verder lezen
 

“Het mini-instituut biedt een zachte landing in het onderwijs”

11 juli 2023

In Amsterdam staan er veel zij-instromers klaar om het onderwijs te versterken. 1Loket helpt ze met een goede start om ze te behouden voor de stad en zorgt voor goede begeleiding en inspiratie. Een van de manieren waarop dat sinds dit jaar kan, is met het mini-opleidingsinstituut. Zij-instromers Stefan en …

Verder lezen
 

Schaarste schuurt

29 juni 2023

De Onderwijsraad publiceerde op 29 juni de verkenning Schaarste Schuurt, naar het ‘omgaan met aanhoudende lerarentekorten’. De Raad dringt erop aan dat lerarentekorten niet alleen een probleem mogen zijn van de scholen en schoolbesturen die er het hardst door worden geraakt. En de tekorten mogen de kansenongelijkheid in het onderwijs …

Verder lezen
 

Amsterdamse aanpak lerarentekort wordt uitgebreid en versterkt

15 juni 2023

De Amsterdamse aanpak om het lerarentekort tegen te gaan wordt de komende vier jaar uitgebreid en geïntensiveerd. Het college van B en W trekt hiervoor 24 miljoen euro uit. De aanpak wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Sinds 2019 zet het college zich met de Taskforce Lerarentekort …

Verder lezen
 

Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid met Onderwijs Ambities Amsterdam

01 juni 2023

De gemeente Amsterdam heeft verschillende partijen uit het onderwijsveld, waaronder BBO, aan tafel gevraagd om samen ambities te formuleren om de grote uitdagingen waar de stad voor staat aan te pakken. Het doel is een opvang- en onderwijsaanbod waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat perspectief biedt …

Verder lezen
 

Online bedreiging Amsterdamse scholen: driehoek alert, geen aanwijzingen voor reële dreiging

25 mei 2023

Een aantal scholen verspreid over de stad is in de loop van woensdag op social media genoemd als doelwit van een schietpartij. De meldingen kwamen binnen bij de politie na de eerdere online bedreiging van het Spinoza20first in Oost. Voor deze bedreiging is woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden. De …

Verder lezen
 

BBO De Nieuwsbrief april 2023

17 april 2023

BBO De Nieuwsbrief april 2023  

Verder lezen
 

Brief naar aanleiding van interview in het Parool

02 februari 2023

Bijgaand een brief van het BBO die is opgesteld naar aanleiding van het rumoer dat is ontstaan na het parool-interview van afgelopen maandag.   Brief- n.a.v. artikel Parool 30 januari 2023  

Verder lezen
 

Lerarentekort is niet op te lossen: ‘klassiek onderwijs’ met vaste leraar voor de klas verdwijnt in Amsterdam

30 januari 2023

Op 30 januari heeft het Parool een artikel gepubliceerd waarin bestuurders in het primair onderwijs ingaan op het lerarentekort, flexibel organiseren en het scholenpalet. Het BBO maakt zich sterk voor het Amsterdamse primair onderwijs en onze medewerkers zetten zich elke dag in voor alle leerlingen in Amsterdam. Het BBO werkt …

Verder lezen
 

BBO De Nieuwsbrief december 2022

19 december 2022

BBO De Nieuwsbrief december 2022  

Verder lezen
 

Monitor lerarentekort 2022

12 december 2022

Zonder de maatregelen vanuit de projecten zou het lerarentekort nog hoger zijn. Daarom blijven we inzetten op de maatregelen om het tekort terug te dringen en werken we tegelijkertijd samen met scholen aan de beste manieren om de komende jaren met de tekorten om te gaan.  Hoe het staat met …

Verder lezen
 

BBO De Nieuwsbrief oktober 2022

15 oktober 2022

BBO De Nieuwsbrief oktober 2022  

Verder lezen
 

Start van het schooljaar: formatie geregeld, maar alle rek is eruit 

26 augustus 2022

Aanstaande maandag starten de scholen in Amsterdam. Voor, maar ook tijdens de vakantie zijn schoolleiders bezig geweest om hun formatie (zo goed mogelijk) rond te krijgen. Uit de rondgang deze week langs de grootste schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam blijkt dat de tekorten vergelijkbaar zijn met vorig jaar. …

Verder lezen
 

BBO De Nieuwsbrief juni 2022

15 juni 2022

BBO De Nieuwsbrief juni 2022  

Verder lezen
 

Factsheet – Twee jaar COVID-19: gevolgen voor leerlingen in Amsterdam

23 mei 2022

Voor de derde keer hebben wij laten onderzoeken hoe het met de leergroei van de Amsterdamse leerlingen gaat gedurende de COVID periode. Dit in samenwerking met onze scholen en partners ROA, Maastricht University en Parnassys. De resultaten laten zien dat de ongelijkheid tussen leerlingen en scholen kleiner is geworden. Nieuwsgierig? …

Verder lezen
 

Tussenvoorziening Opvang & Onderwijs voor vluchtelingen kinderen uit Oekraïne

26 april 2022

De gemeente vangt sinds begin maart vluchtelingen uit Oekraïne op. Tussen de vluchtelingen zitten ook veel kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Gemeente en schoolbesturen organiseren samen het onderwijs voor de vluchtelingenkinderen. Omdat we in Amsterdam al goede afspraken en een goede structuur …

Verder lezen
 

Succesvolle lancering van andersom.amsterdam

08 april 2022

In aanwezigheid van bijna honderd gasten uit het onderwijsveld van Amsterdam lanceerde het BBO in samenwerking met de gemeente Amsterdam het platform andersom.amsterdam. Marjolein Moorman was er online bij, maar vele schooldirecteuren en onderwijsaanbieders trotseerden de storm om er live bij te kunnen zijn. Projectleider Mirjam Bonting en bestuurlijk portefeuillehouder …

Verder lezen
 

Uitnodiging lancering andersom.amsterdam

07 april 2022

Op donderdag 7 april aanstaande wordt andersom.amsterdam gelanceerd, één platform waarmee alle schooldirecteuren toegang krijgen tot externe aanbieders op alle domeinen, zowel onder schooltijd als na schooltijd. De lancering vindt plaats in OBA Oosterdok, en zal worden gedaan door demissionair wethouder Marjolein Moorman.   Het matchingsplatform andersom.amsterdam is, zoals bekend, …

Verder lezen
 

Lancering nieuwe website BBO Amsterdam

16 maart 2022

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, de vereniging van 40 Amsterdamse schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs heeft op 16 maart haar nieuwe website en huisstijl gepresenteerd. Hoe werken de schoolbesturen en de gemeente samen aan het NPO? Welke projecten zijn in gang gezet voor het lerarentekort, wat wil je …

Verder lezen
 

BBO overhandigt manifest over de toekomst van het Amsterdamse onderwijs aan Marjolein Moorman

09 februari 2022

Op 8 februari overhandigden Mirjam Leinders en Harry Dobbelaar namens het BBO het manifest ‘de toekomst van het Amsterdamse onderwijs ligt in onze handen’ aan de wethouder onderwijs, Marjolein Moorman op het stadhuis.   In het manifest roepen de ruim tweehonderd basisscholen in Amsterdam aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, …

Verder lezen