Schaarste schuurt


29 juni 2023

De Onderwijsraad publiceerde op 29 juni de verkenning Schaarste Schuurt, naar het ‘omgaan met aanhoudende lerarentekorten’. De Raad dringt erop aan dat lerarentekorten niet alleen een probleem mogen zijn van de scholen en schoolbesturen die er het hardst door worden geraakt. En de tekorten mogen de kansenongelijkheid in het onderwijs niet verder vergroten. De Onderwijsraad roept daarom op tot solidariteit, visie en structurele financiering vanuit het Rijk. Alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen voor voldoende leraren. Daarnaast heeft de Raad in twee sporen uitgewerkt op welke manieren het onderwijs om kan gaan met de aanhoudende tekorten en implicaties daarvan. Scherpe en ingewikkelde keuzes, maar met het doel de onderwijskwaliteit voor leerlingen te waarborgen en de werklast voor leraren en schoolteams in deze tijd behapbaar te houden.

 

Het BBO spant zich samen met betrokken partijen in om oplossingen te realiseren voor de langere termijn én de dag van morgen. In gesprek met bestuurders en stakeholders en met de lerarenagenda als onderlegger, stellen we prioriteiten en maken we keuzes om onze scholen te ondersteunen en kinderen het onderwijs te bieden dat zij verdienen.

 

OWR Schaarste schuurt