Online bedreiging Amsterdamse scholen: driehoek alert, geen aanwijzingen voor reële dreiging


25 mei 2023

Een aantal scholen verspreid over de stad is in de loop van woensdag op social media genoemd als doelwit van een schietpartij. De meldingen kwamen binnen bij de politie na de eerdere online bedreiging van het Spinoza20first in Oost. Voor deze bedreiging is woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden.

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier en politiechef is bij elkaar gekomen naar aanleiding van de nieuwe meldingen. Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden houdt de driehoek rekening met zogenaamd copy-cat gedrag. Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen.

De driehoek gaat op basis van dat scenario nu niet uit van een reële dreiging. Tegelijk zijn alle instanties alert, omdat er nooit met zekerheid kan worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is. De politie onderzoekt de meldingen en is vastberaden ook de daders van de nieuwe bedreigingen aan te houden. De aanhouding van woensdag bewijst dat ook online bedreigingen traceerbaar zijn tot de persoon.

Samen met de wethouder Onderwijs gaat de driehoek de bedreigde scholen helpen en ondersteunen. Scholen zijn zelf bevoegd om maatregelen te nemen, bij voorkeur in samenspraak met politie. De driehoek adviseert om de toegang tot de gebouwen scherper te controleren dan gebruikelijk. De politie kan daarbij assisteren. Burgemeester, hoofdofficier, politiechef en de wethouder onderwijs hebben alle besturen van scholen die bedreigd zijn uitgenodigd om donderdagochtend bij elkaar te komen voor nader overleg.

 

Gezamenlijk statement gemeente en scholen over bedreigingen