Leden


Bij de vereniging Breed Bestuurlijk Overleg zijn 40 schoolbesturen aangesloten, waarvan 19 besturen bijzonder, 5 besturen openbaar en 5 besturen speciaal onderwijs.