Medewerkers


Bestuurders vertegenwoordigen het BBO in diverse overlegstructuren en werkgroepen. Daarnaast laat het BBO zich ondersteunen door diverse externe professionals. 

Bestuur en organisatie


Lieke Thesingh

onafhankelijk voorzitter BBO
l.thesingh@bboamsterdam.nl

Harry Dobbelaar

bestuurder Zonova (lid bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder zij-instroom, modulair opleiden)
h.dobbelaar@zonova.nl

Jonne Gaemers

bestuurder AMOS (lid bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder zij-instroom, modulair opleiden)
jonne.gaemers@amosonderwijs.nl

Willem Kuijpers

Lid bestuur
w.kuijpers@askoscholen.nl

Jeroen Spanbroek

lid bestuur, portefeuillehouder anders omgaan met tekorten, nieuwkomers onderwijs, voorzitter kwaliteitscommissie
j.spanbroek@stwt.nl

Annerose Groot

Programmamanager, Communicatie adviseur
a.groot@bboamsterdam.nl

Sandra Hofman

secretariaat
info@bboamsterdam.nl

Bestuurlijke portefeuillehouders


Harry Dobbelaar

bestuurder Zonova (lid bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder zij-instroom, modulair opleiden)
h.dobbelaar@zonova.nl

Jonne Gaemers

bestuurder AMOS (lid bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder zij-instroom, modulair opleiden)
jonne.gaemers@amosonderwijs.nl

Bert Groenewoud

Portefeuillehouder Kleurrijk beroep
b.groenewoud@ooada.nl

Arielle de Ruijter

Portefeuillehouder kunst en cultuureducatie
a.deruijter@cb.espritscholen.nl

Arie van Loon

lid CvB AMOS (voorzitter taakgroep toelatingsbeleid)
arie.vanloon@amosonderwijs.nl

Annette van der Poel

bestuurder Orion (voorzitter Stuurgroep Onderwijshuisvesting)
a.vanderpoel@orion.nl

Jeroen Spanbroek

lid bestuur, portefeuillehouder anders omgaan met tekorten, nieuwkomers onderwijs, voorzitter kwaliteitscommissie
j.spanbroek@stwt.nl

Projectprofessionals


Jacqueline Sweerts

Projectleider Zij-instroom, Projectleider Kleurrijk beroep
j.sweerts@bboamsterdam.nl

Annerose Groot

Programmamanager, Communicatie adviseur
a.groot@bboamsterdam.nl

Roel Spits

Projectleider Anders omgaan met tekorten
roel@andersom.amsterdam

Marcel van der Zee

Projectleider Modulair opleiden
m.van.der.zee@ipabo.nl