Kansengelijkheid

Het BBO zet zich in voor het creëren van kansen voor alle Amsterdamse leerlingen, waarbij we erkennen dat leerlingen verschillend zijn en verschillende ondersteuningsbehoeften hebben. We houden daarbij rekening met de verschillende contexten van scholen en wijken als het gaat om kansengelijkheid (erkende ongelijkheid). 

Om te voorkomen dat we ons beleid bepalen op basis van aannames en veronderstellingen, zien we het als een essentieel om op basis van data de stad op dit onderdeel in kaart te brengen. We doen dit op basis van feiten en een goede analyse zodat we steeds voldoende inzicht hebben in de huidige situatie in Amsterdam en de verschillen tussen de gebieden. De staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs was hiervoor een goed startpunt.

We werken actief aan kansengelijkheid


Het BBO bevordert kansengelijkheid op thema’s of onderwerpen die direct raken aan het dagelijkse werk van de schoolbesturen en schooldirecties, zoals ondersteuning bij schoolkeuze, gelijkwaardige gesprekken met ouders en het voorkomen van onderadvisering. Besturen en scholen stimuleren de toegang tot een laagdrempelig en gevarieerd aanbod en een doorstroom naar het VO gebaseerd op de potentie van leerlingen. Binnen het BBO spreken besturen elkaar aan op alle aspecten die kansengelijkheid kunnen belemmeren. Dit gebeurt op basis van onderzoek en erkende ongelijkheid tussen leerlingen en scholen.

We gaan segregatie tegen


Het BBO is voorstander van scholen die een goede afspiegeling vormen van de buurt, waar leerlingen met verschillende achtergronden gelijke kansen krijgen en kennis maken met de diversiteit in de maatschappij. Dit draagt bij aan het voorkomen van segregatie. Het BBO zet zich in om segregatie in de samenleving te verkleinen, waarbij we ook erkennen dat ouders vrijheid hebben om keuzes te maken voor hun kinderen.

Hoe het onze aandacht krijgt lees je in onze uitgebreide strategische agenda.