Amsterdamse aanpak lerarentekort wordt uitgebreid en versterkt


15 juni 2023

De Amsterdamse aanpak om het lerarentekort tegen te gaan wordt de komende vier jaar uitgebreid en geïntensiveerd. Het college van B en W trekt hiervoor 24 miljoen euro uit. De aanpak wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Sinds 2019 zet het college zich met de Taskforce Lerarentekort Amsterdam in om het tekort aan leraren tegen te gaan. In de taskforce zijn de Amsterdamse schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd.

Lees verder