Aantrekkelijk werkgeverschap

Onze scholen zijn lerende organisaties waarin aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een positief imago van het Amsterdamse basisonderwijs (de aantrekkingskracht van onze grootstedelijke context), de kwaliteit van mensen voor de klas en de toeleiding van nieuwe leerkrachten.

De gezamenlijke besturen willen bovenschools samenwerken en proactief maatregelen nemen om de volgende doelen te bereiken:

  1. Het onderwijzend personeel is en blijft voldoende toegerust voor de huidige ontwikkelingen in het onderwijs en de specifieke uitdagingen in het Amsterdamse onderwijs met de grootstedelijke problemen die de scholen binnenkomen.
  2. We hebben oplossingen voor het lerarentekort.
  3. Alle Amsterdamse scholen zijn een aantrekkelijke werkgever, met een Amsterdams pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Deze doelen zijn geïntegreerd in het noodplan en krijgen de volle aandacht. Tevens werken we aan deze doelen met onze samenwerkingspartners, verenigd in de Taskforce van Amsterdam. Samen met hen hebben we een toekomstagenda opgesteld.