Samen sterk voor Amsterdams primair onderwijs

BBO is de vereniging van schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs in Amsterdam. Samen werken we aan goed onderwijs voor alle kinderen in Amsterdam. Dat doen we aan de hand van verschillende thema’s en projecten.

Onze thema's


Terugdringen van het lerarentekort

Monitoren en versterken van de onderwijskwaliteit

Één stedelijk toelatingsbeleid

Nationaal Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Overstap van PO naar VO

Aantrekkelijk werkgeverschap

Kansengelijkheid

Nieuwkomers

Project

‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam

Terugdringen van het lerarentekort
Als we niets doen is in 2023 het lerarentekort in Amsterdam opgelopen tot 440fte. Gelukkig staan er veel zij-instromers klaar om het Amsterdamse onderwijs te versterken. Wij helpen ze met een goede start om ze te behouden voor de stad. Wij zorgen voor goede begeleiding en voor inspiratie. 
Lees verder over dit project