Nieuwkomers

ONDERWIJS AAN NIEUWKOMERS IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

 

Alle kinderen tussen de 5 en 17 jaar hebben recht op onderwijs. Heeft u kinderen tussen de 5 en 17 jaar die nog geen of een beetje Nederlands spreken? Voor informatie over het inschrijven van uw kind in een nieuwkomersklas in het basisonderwijs kunt u op deze website terecht. Voor het VO verwijzen wij u naar de internationale schakelklas in het voortgezet onderwijs.

De nieuwkomersgroepen zijn speciale klassen waarin nieuwkomers onder andere extra taallessen krijgen om de Nederlandse taal te leren en waar nodig ook hulp krijgen bij het verwerken van trauma’s. Na 1 jaar kan stroomt een kind in op een reguliere basisschool of middelbare school.

 

PRIMARY EDUCATION IN THE NETHERLANDS

 

Centraal meldpunt nieuwkomers po


Het BBO en het ABC hebben het centraal meldpunt nieuwkomers Amsterdam ingericht om alle leerlingen tussen de 5-12 jaar te begeleiden naar één van de nieuwkomerslocaties.

 

HOE IS HET MELDPUNT GEORGANISEERD?

Het Centraal meldpunt nieuwkomers is een bureaufunctie die een database beheert met alle geplaatste en nog beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam. Wanneer een basisschool te maken krijgt met een leerling die rechtstreeks uit het buitenland komt én die geen of weinig Nederlands spreekt, meldt de betreffende school de leerling aan via het digitaal loket. Indien de leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing, zoekt het meldpunt een plaats voor deze leerling op één van de opvanglocaties.

Het BBO is opdrachtgever van het meldpunt.

 

AANMELDEN NIEUWKOMERSLEERLING

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website

Alle regels en criteria voor plaatsing, duur van de opvang en uitstroom naar stamschool zijn te vinden in het stroomschema september 2023.

 

PLAATSING EN WACHTLIJST

De plaatsing van leerlingen in het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In geval van een wachtlijst dienen nieuwkomers tijdelijk opgevangen te worden in een reguliere groep van de meldende school. Het meldpunt rapporteert aan het meetingpoint over de capaciteit, zodat schoolbesturen, indien gewenst, uitbreiding van de opvang snel kunnen organiseren.

Voor meer informatie over het meldpunt, kijk hier.

 

CONTACT MET HET MELDPUNT

Het meldpunt is opgericht voor en door de Amsterdamse schoolbesturen om de basisscholen van dienst te zijn. Het contact loopt via de basisschool waar de ouders hun kind aanmelden voor inschrijving. Het is niet de bedoeling dat ouders direct met het meldpunt contact opnemen.

Voor vragen en  informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers Inge van Os Denninger, telefoonnummer 020  799 00 50 of per e-mail:  nieuwkomer@hetabc.nl.

Voor meer informatie voor professionals in het onderwijs verwijzen we naar de website van het ABC.