Nieuwkomersonderwijs

ONDERWIJS AAN NIEUWKOMERS IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

 

De nieuwkomersgroepen zijn speciale klassen waarin nieuwkomers van 6 tot 12 jaar extra taallessen krijgen om de Nederlandse taal te leren. Dit gebeurt in een cultuur en trauma-sensitieve setting. Na ongeveer 40 lesweken stroomt de leerling door naar een reguliere basisschool of middelbare school.


Parents

 

Are you a parent and  your child does not speak Dutch? Then we refer you to the website of the City of Amsterdam for information about enrolling your child at the primairy school.

Professionals PO

 

Professionals die werken met nieuwkomers in het PO kunnen hier meer informatie vinden over aanmelding en organisatie van nieuwkomersonderwijs in Amsterdam.


“Per 1 januari 2024 krijgt iedere Nieuwkomers binnen 2 weken inclusief, passend onderwijs om hun talenten te helpen ontwikkelen en vervolgens in te zetten in onze maatschappij.”