Missie & visie

Als Breed Bestuurlijk Overleg maken wij ons samen sterk voor de leerlingen van het primair onderwijs in de stad Amsterdam. Vanuit onze individuele bestuurlijke verantwoordelijkheid, werkt het BBO aan het realiseren van ons gezamenlijk perspectief voor de ontwikkeling en kansen voor kinderen. Wij zorgen voor een brede toegankelijkheid van het onderwijs en de daarbij horende voorzieningen in de stad.


'Samen sterk voor Amsterdams primair onderwijs'

Onze visie


De Amsterdamse schoolbesturen staan voor het belang van hun scholen; voor leerlingen en onderwijsprofessionals. Schoolbesturen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar kunnen en willen niet alles alleen. In het algemeen belang van leerlingen en onderwijs in Amsterdam is het essentieel dat besturen samenwerken. Het BBO vormt de basis voor deze samenwerking. Schoolbesturen kunnen zo een sterkere vuist maken om de uitdagingen het hoofd te bieden waar het Amsterdamse onderwijs voor staat.

 

Kansen creëren voor alle Amsterdamse leerlingen

Het BBO zet zich in voor het creëren van kansen voor alle Amsterdamse leerlingen, waarbij we erkennen dat leerlingen verschillend zijn en verschillende ondersteuningsbehoeften hebben. We houden daarbij rekening met de verschillende contexten van scholen en wijken als het gaat om kansengelijkheid.

 

Hoge kwaliteit van het onderwijs

Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid voor het hooghouden van de kwaliteit van onderwijs. Vanuit deze gevoelde stedelijke verantwoordelijkheid delen we expertise en kennis met elkaar en durven we elkaar aan te spreken en scherp te houden op onderwijskwaliteit (met respect voor de autonomie van besturen). Dit is in het belang van alle kinderen in de stad.

 

Toekomstbestendig werkgeverschap

We werken aan toekomstbestendig werkgeverschap. Om gedreven, gepassioneerde en goed opgeleide onderwijsprofessionals te werven en te behouden. Zodat onze leerlingen de begeleiding krijgen die zij verdienen. Gezamenlijk kunnen wij ook meer bieden als het gaat om passende zorg en ondersteuning. Zo zorgen wij, met onze samenwerkingspartners, voor voorzieningen zodat alle leerlingen in de stad een ononderbroken en kansrijke ontwikkeling kunnen doormaken.

 

Als samenwerkende besturen creëren wij een fijne en veilige ontwikkel- en werkomgeving. Passend bij onze inhoudelijke ambities.


'Als samenwerkende besturen creëren wij een fijne en veilige ontwikkel- en werkomgeving'