Monitoren en versterken van onderwijskwaliteit

We nemen onszelf serieus, dat betekent dat we ook naar onszelf kijken hoe we het als Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs doen. 

 

 

We lanceren elke twee jaar de Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs


We lanceren eens in de twee jaar, in samenwerking met de gemeente De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. We kijken dan naar de basisgegevens, maar ook breder dan dat. 

 

De afgelopen Staat komen verschillende thema’s aan de orde: het Amsterdamse onderwijslandschap, de onderwijskwaliteit, invloed van COVID-19, kansengelijkheid, passend onderwijs en zorg, segregatie en lerarentekort. We gaan in op actuele vragen rondom de coronacrisis en brengen inzichten uit bestaand en nieuw onderzoek bij elkaar. We maken de algemene beelden en trends beeldend door in schoolportretten er dieper op in te gaan.

 

Deze Staat laat zien hoeveel er is bereikt, maar ook hoeveel er nog te doen is. En op hoeveel terreinen we met elkaar vraagstukken hebben die we aan willen pakken. Dat gaan we vol vertrouwen doen. Je kunt als kind maar beter in Amsterdam geboren worden, en je kunt als onderwijsprofessional nergens beter dan in onze stad werken!

Professor Dr. Edith Hooge – voorzitter onderwijsraad


'Voorbeeldstellend voor andere grote steden: werken aan goed onderwijs begint met weten waar je staat!'

We monitoren onze grote thema's


Daarnaast monitoren we zorgvuldig onze grote thema’s, waarbij we ook samenwerken met onderzoeksbureaus. Bijvoorbeeld de monitor personeelstekorten G5 door CenterData.

We laten onderzoeken uitvoeren


We laten regelmatig onderzoeken wat het effect is van de gevolgen van COVID-19 op onze Amsterdamse leerlingen. Tevens is er een kwaliteitscommissie die zich hierover buigt.