Pers


Het BBO is een vereniging van schoolbesturen van het primair onderwijs en het speciaal onderwijs in Amsterdam.

Voor persvragen kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het BBO: Mw. L. Thesingh, l.thesingh@bboamsterdam.nl.