Overstap van PO naar VO

Bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school komt veel kijken: een basisschooladvies, oriënteren, voorlichtingen bijwonen, aanmelden en geplaatst worden. Dat is spannend maar vooral ook erg leuk!

Op de website van de gemeente lees je alles over de overstap van groep 8 naar een middelbare school. Het is een aanvulling op de Keuzegids 2023 die in oktober 2022 is uitgedeeld aan alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8.

Lees hier alle informatie over de overstap naar de middelbare school

Ons doel


We vinden ieder jaar voor meer dan 8000 basischool leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Loting en matching: de Kernprocedure


In Amsterdam schrijven zich elk jaar meer dan 8000 leerlingen in voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam biedt voor alle leerlingen en voor alle onderwijsniveaus voldoende plaats op de VO-scholen in de stad. Elk jaar zijn er enkele scholen die meer aanmeldingen ontvangen dan zij plekken hebben. Daarom wordt er geloot en gematcht. 

Kansrijk adviseren