Terugdringen van het lerarentekort

Goed onderwijs is cruciaal om alle kinderen in Amsterdam gelijke kansen te bieden. Hiervoor hebben we leerkrachten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals nodig die het verschil willen én kunnen maken. Samen met de gemeente en onderwijspartners doen we er daarom alles aan om het lerarenkort terug te dringen.

 

Ambities uit de Lerarenagenda


• Terugbrengen van het tekort aan leraren en schoolleiders
• Goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren
• Eerlijkere verdeling van de tekorten op basisscholen

Noodplan Lerarentekort

In het Noodplan Lerarentekort hebben we afspraken gemaakt om meer leerkrachten te behouden en aan te trekken. En om de tekorten beter over de stad te verdelen. Onder ‘onze projecten’ lees je meer over wat we precies doen om het lerarentekort terug te dringen.

 

Lerarenagenda 2023-2027

In deze agenda laten we zien wat de schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam samen (blijven) doen, om het lerarentekort in onze stad aan te pakken. Het Noodplan en de Lerarenagenda 2023-2027 vallen voor het schooljaar 2023 – 2024 voor een deel samen.

 

De ambities uit de Lerarenagenda 2023-2027:

 

  • Terugbrengen van het tekort aan leraren en schoolleiders naar nul.

De eerste stap hierin: twee jaar op rij een daling in de tekorten realiseren.

 

  • Goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren

Dit doen we enerzijds door het aantal onderwijsprofessionals in de stad te vergroten. Anderzijds stellen we de professionals in staat om het beste uit hun leerlingen te halen.

 

  • Eerlijkere verdeling van de tekorten op basisscholen

Het tekort aan leraren is het hoogst op scholen waar het risico op onderwijsachterstand het grootst is. We streven ernaar dat het tekort eerlijker over Amsterdam is verdeeld.

Onze projecten


Omgaan met langdurige tekorten – andersom.amsterdam
Op matchingsplatform andersom.amsterdam vind je het totale aanbod van externe partijen en vakdocenten overzichtelijk bij elkaar. Ook kun je hier terecht om in contact te komen met de betrokkenen in het project bij ondersteuningsvragen.
‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam
Met Liever voor de klas richten we ons op het aantrekken van nieuwe leerkrachten en het verbeteren van het imago van het beroep. Dat doen we via social media om studiekiezers en zij-instromers te bereiken. Ook hebben we een helpdesk Liever voor de klas voor advies op maat aan toekomstige leraren. Via 1Loket begeleiden we alle in hun reis richting het leraarschap.
Verschillende leerroutes voor onderwijsondersteuners in ontwikkeling
Voor onderwijsondersteuners hebben we verschillende leerroutes om inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Deze leerroutes helpen ondersteuners om zich inhoudelijk, pedagogisch en didactisch te professionaliseren. Daarnaast is er een verkort traject waarmee je als onderwijsondersteuner je bevoegdheid kunt halen.
Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
Met ‘Een kleurrijk beroep’ bieden we leraren in Amsterdam een vernieuwend loopbaanperspectief. We dagen ze uit om hun talent te ontwikkelen en zich te specialiseren tot bijvoorbeeld expert pedagogiek, begeleider van startende leraren of ontwerper van het curriculum. Ook kunnen leraren zich aansluiten bij het stedelijk HR-netwerk en het schoolleidersnetwerk.
Wonen, mobiliteit en dienstverlening
We willen onze stad aantrekkelijk maken voor (nieuwe) onderwijsprofessionals. Daarom is er voor hen een voorrangsregeling voor huurwoningen. Collega’s die buiten Amsterdam wonen, kunnen extra reiskostenvergoeding ontvangen. Of een parkeervergunning. Je regelt het bij het servicecentrum Onderwijs en Zorg.

 

Dit doen we nog meer

Samen werven en behouden we leerkrachten en dringen we het lerarentekort terug. Lees meer over deze projecten uit de Lerarenagenda 2023-2027:

 

Zij-instromers opleiden voor de hele stad

De basisscholen in Amsterdam leiden zij-instromers op voor de stad. We hebben daarom een integraal zij-instroomtraject: scholen die extra ruimte hebben, leiden zij-instromers op voor scholen die deze ruimte niet hebben. Met 1Loket bundelen we alle kennis en ervaring op het gebied van zij-instroom.

 

Leraar voor een dag

Amsterdamse havo- en vwo-leerlingen kunnen via een snuffelstage kennismaken met het beroep van leerkracht in het basisonderwijs. Ze krijgen begeleiding van pabostudenten en docenten van de HvA, Hogeschool IPABO, UvA en de Vrije Universiteit. Zo ervaren ze hoe mooi en uitdagend het is om les te geven op een basisschool.

 

Statushouders voor de klas

Hoogopgeleide statushouders kunnen een programma op maat volgen om in te stromen in de tekortvakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde in het voortgezet onderwijs. Ze volgen een speciaal voorbereidingsjaar om door te stromen naar het reguliere zij-instroomtraject of de deeltijd-lerarenopleiding.

 

Netwerk strategisch HRM-beleid

Schoolleiders en HR-professionals spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerkrachten. Zij hebben zich in Amsterdam verenigd in stedelijk netwerken, waarin ze samenwerken aan de ontwikkeling en het behoud van gemotiveerde leerkrachten. De netwerken richten zich onder meer op het begeleiden van starters, het bieden van uitdagende carrièrekansen en het effectief benutten van het talent van medewerkers.

    

Lees meer over het netwerk schoolleiders 

Lees meer over het netwerk HR-professionals

 

Wat hebben we al bereikt?

Wat hebben we al bereikt?

Onze projecten en maatregelen blijven de komende jaren keihard nodig om het lerarentekort terug te dringen. In de tussentijd brengen we zo goed mogelijk in kaart wat we al bereikt hebben. In de monitor lees je de laatste stand van zaken.

 

Monitor 2022


De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam blijven zich inzetten voor maatregelen en investeren daarmee in het behoud en het aantrekken van leraren. We zien dat deze inzet langer nodig zal blijven dan de looptijd van het Noodplan.

Contact


Annerose Groot

Programmamanager, Communicatie adviseur
a.groot@bboamsterdam.nl

Jonne Gaemers

bestuurder AMOS (BBO bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder modulair opleiden)
jonne.gaemers@amosonderwijs.nl