Terugdringen van het lerarentekort

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot. Te veel Amsterdamse kinderen hebben geen vaste leerkracht of een leerkracht die (nog) niet bevoegd is om voor de klas te staan. Wij werken daarom samen met de gemeente Amsterdam aan het noodplan lerarentekort. Ons doel? In 2023 is het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner dan 5% en er is geen ongelijkheid meer in de verdeling van het tekort over de stad.

 

Ons doel


In 2023 is het tekort aan bevoegde leraren in Amsterdam kleiner dan 5% en er is geen ongelijkheid meer in de verdeling van het tekort over de stad

Dit is wat we doen

Verschillende (tijdelijke) projecten helpen ons om onze doelstellingen uit het noodplan te realiseren. Dat doen we samen met de gemeente Amsterdam. Hiermee zorgen we ervoor dat het lerarentekort terugloopt én dat we meer leerkrachten kunnen aantrekken en behouden.

 

De scholen die nu het hardst worden geraakt door het lerarentekort, zijn de scholen waar de risico’s op onderwijsachterstand het grootst zijn. We willen daarom de tekorten gelijkmatiger over de stad verdelen. Daarbij gaan we de lasten ook letterlijk beter verdelen. Het onderwijs aan onze Amsterdamse

 

Tevens werken we aan deze doelen met onze samenwerkingspartners, verenigd in de Taskforce van Amsterdam. Samen met hen hebben we een toekomstagenda opgesteld.

 

 

 

Gerelateerde projecten


Omgaan met langdurige tekorten – andersom.amsterdam
Op matchingsplatform andersom.amsterdam vind je het totale aanbod van externe partijen en vakdocenten overzichtelijk bij elkaar.
‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam
Wij helpen zij-instromers met een goede start. Wij zorgen voor goede begeleiding, inspiratie én laten ze kennis maken met alle facetten van het vak van leraar.
Verschillende leerroutes voor onderwijsondersteuners in ontwikkeling
Krijg inzicht in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte én professionaliseer je inhoudelijk, pedagogisch en didactisch.
Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
Wij dagen leraren uit om hun talent te ontdekken en zich te specialiseren als bijvoorbeeld leraar/onderzoeker, leraar/coach of expert in een specifiek vak.
Wonen, mobiliteit en dienstverlening
Gemeentelijke producten op het vlak van parkeren, mobiliteit, reiskosten en wonen proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de publieke professionals.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Zonder de maatregelen vanuit de projecten zou het lerarentekort nog hoger zijn. Daarom blijven we inzetten op de maatregelen om het tekort terug te dringen en werken we tegelijkertijd samen met scholen aan de beste manieren om de komende jaren met de tekorten om te gaan. 

Hoe het staat met de voortgang en wat de effecten zijn van onze aanpak? Lees het in de monitor.

 

Eindrapport Regioplan

De gemeente Amsterdam monitort de aanpak van het lerarentekort per maatregel. Om antwoord te krijgen op de vraag of de maatregelen aansluiten bij de behoeften van het onderwijspersoneel hebben de gemeente en het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) aan Regioplan gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat daar inzicht in biedt. Het onderzoek is in de eerste helft van 2022 uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen. Het eindrapport is nu te lezen.

Monitor 2022


De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam blijven zich inzetten voor maatregelen en investeren daarmee in het behoud en het aantrekken van leraren. We zien dat deze inzet langer nodig zal blijven dan de looptijd van het Noodplan.

Contact


Annerose Groot

Programmamanager, Communicatie adviseur
a.groot@bboamsterdam.nl

Jonne Gaemers

bestuurder AMOS (BBO bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder modulair opleiden)
jonne.gaemers@amosonderwijs.nl