Tussenvoorziening Opvang & Onderwijs voor vluchtelingen kinderen uit Oekraïne


26 april 2022

De gemeente vangt sinds begin maart vluchtelingen uit Oekraïne op. Tussen de vluchtelingen zitten ook veel kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Gemeente en schoolbesturen organiseren samen het onderwijs voor de vluchtelingenkinderen. Omdat we in Amsterdam al goede afspraken en een goede structuur hebben over het nieuwkomersonderwijs, willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande werkwijze en kennis en expertise.

Om de instroom van de nieuwe vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben de schoolbesturen binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs de volgende afspraken gemaakt:

·        Meld de kinderen aan via de bekende weg via het Centrale Meldpunt Nieuwkomers. Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl

·        Volg het stroomschema https://www.hetabc.nl/wp-content/uploads/2022/03/stroomschema-maart2022.pdf zodat op alle scholen op dezelfde manier gehandeld wordt.

Als iedereen deze stappen volgt hebben we de juiste informatie om vraag en capaciteit op elkaar aan te laten sluiten. Ook zorgen we er zo voor dat alle nieuwkomers in Amsterdam gelijk behandeld worden. Voor kinderen die in een centrale opvanglocatie zitten is de gemeente verantwoordelijk voor de tussenvoorziening. Dit zijn groepen die op scholen tegen de nieuwkomers groepen worden georganiseerd met als streven de kinderen te voorzien in een aanbod bestaand uit 1/3 Oekraïens, 1/3 Nederlands en 1/3 activiteiten. De uitvoering is een co-creatie tussen de Gemeente en de schoolbesturen. Voor de langere termijn is het wenselijk dat er extra nieuwkomersgroepen komen. Deze extra capaciteit zal door de besturen die reeds jaren nieuwkomers onderwijs verzorgen zo passend mogelijk gegenereerd worden.

De samenwerkende kinderopvang en onderwijs organisaties in Amsterdam zijn momenteel op zoek naar extra enthousiaste leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuners (fulltime, parttime, Oekraïens, Nederlands, bevoegd, onbevoegd, onderwijsassistent, stagiair, zij-instromer of gepensioneerd). Hiervoor is een centrale wervingscampagne opgezet met als vacaturepagina: https://werkenbij.stwt.nl/werk-je-met-ons-mee

De stuurgroep nieuwkomersonderwijs komt wekelijks bij elkaar om de laatste info te delen en oplossingen te creëren. Zij zorgen vervolgens ook voor communicatie richting alle scholen en besturen. Mochten er vragen zijn hierover, zijn Sharon Trémour en Jeroen Spanbroek per mail bereikbaar. Als laatste willen wij onze dank uitspreken naar iedereen die hier zijn medewerking aan verleent.