Lerarentekort is niet op te lossen: ‘klassiek onderwijs’ met vaste leraar voor de klas verdwijnt in Amsterdam


30 januari 2023

Op 30 januari heeft het Parool een artikel gepubliceerd waarin bestuurders in het primair onderwijs ingaan op het lerarentekort, flexibel organiseren en het scholenpalet. Het BBO maakt zich sterk voor het Amsterdamse primair onderwijs en onze medewerkers zetten zich elke dag in voor alle leerlingen in Amsterdam. Het BBO werkt aan het behoud van de kwaliteit op onze scholen en zorgt actief voor een samenhangend schoolaanbod in de stad. In de toekomst is echter meer nodig. Bestuurders vragen de gemeente o.a. om samen met hen op zoek te gaan naar vernieuwende manieren van huisvesting voor onderwijsprofessionals. Het BBO neemt hiertoe de verantwoordelijkheid om scholen te verplaatsen, samen te voegen en mogelijk ook te sluiten. Zij vraagt de gemeente om lef te tonen en woonruimte te realiseren voor onderwijsprofessionals in de schoolgebouwen die hierbij beschikbaar komen. In het artikel is de wens uitgesproken om te komen tot een evenwichtig voorzieningenniveau voor dit stadsbrede vraagstuk. 

 

Artikel Parool