Start van het schooljaar: formatie geregeld, maar alle rek is eruit 


26 augustus 2022

Aanstaande maandag starten de scholen in Amsterdam. Voor, maar ook tijdens de vakantie zijn schoolleiders bezig geweest om hun formatie (zo goed mogelijk) rond te krijgen. Uit de rondgang deze week langs de grootste schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam blijkt dat de tekorten vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Het aantal scholen dat moeite had om de formatie rond te krijgen is echter gestegen. Er lijkt geen sprake te zijn van een ongelijkere verdeling van de tekorten over de stad in vergelijking met eerdere jaren. 

Veel scholen maken gebruik van noodoplossingen waarbij (bijvoorbeeld) een zij-instromer of onderwijsassistent zelfstandig voor de klas staat. Ook maakt een deel van de scholen gebruik van de inzet van externe professionals om een vierdaagse lesweek en een vijfdaagse schoolweek te kunnen bieden. 

Scholen vissen veelal uit dezelfde vijver. Waar er voor de ene school dus een vacature vervuld wordt, betekent het voor de andere school weer een openstaande vacature. Alle scholen ervaren een grote kwetsbaarheid: een ziektegeval is vrijwel niet meer op te lossen. Anders dan voorgaande jaren geven scholen ook aan dat ze meer moeite hebben gehad met het vinden van vakleerkrachten. Daarnaast loopt het tekort aan andere functies ook op. Met name het tekort aan Intern Begeleiders, een cruciale functie met het oog op passend onderwijs, baart veel zorgen. De vacatures van schoolleider waren ook lastiger rond te krijgen dit jaar, dit is zorgelijk voor de gehele schoolorganisatie.  In het najaar vindt er een landelijke uitvraag van de tekorten plaats, waarin de precieze cijfers duidelijk worden. 

 

Het BBO blijft zich, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, inzetten voor maatregelen om het lerarentekort terug te dringen en blijft investeren in het behoud en de werving van nieuwe leraren. Dat doen we via het noodplan lerarentekort en met onze samenwerkingspartners door middel van de Taskforce lerarentekort.