Monitor lerarentekort 2022


12 december 2022

Zonder de maatregelen vanuit de projecten zou het lerarentekort nog hoger zijn. Daarom blijven we inzetten op de maatregelen om het tekort terug te dringen en werken we tegelijkertijd samen met scholen aan de beste manieren om de komende jaren met de tekorten om te gaan. 

Hoe het staat met de voortgang en wat de effecten zijn van onze aanpak? Lees het in de monitor.

 

Monitor lerarentekort 2022

 

Eindrapport Regioplan

De gemeente Amsterdam monitort de aanpak van het lerarentekort per maatregel. Om antwoord te krijgen op de vraag of de maatregelen aansluiten bij de behoeften van het onderwijspersoneel hebben de gemeente en het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) aan Regioplan gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat daar inzicht in biedt. Het onderzoek is in de eerste helft van 2022 uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen. Het eindrapport is nu te lezen.

 

Eindrapport Lerarenagenda Regioplan december 2022