Eén stedelijk toelatingsbeleid

Als een kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool. In Amsterdam geldt één toelatingsbeleid voor de basisscholen. Hierdoor verloopt het registreren, aanmelden, inschrijven en toewijzen van de plaatsen, in de hele stad op ruim 200 scholen op dezelfde manier. Het toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen waarbij de gemeente een ondersteunende rol heeft. 


Voor het eerst naar de basisschool: sinds 2014 in Amsterdam één stedelijk toelatingsbeleid.

Hoe werkt het aanmelden op de basisschool?


Uw kind mag naar school als het 4 jaar is. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u de brochure ‘Naar de basisschool’. Daarin staat stap voor stap uitgelegd hoe u uw kind met het voorkeursformulier kunt aanmelden op de basisschool. U kunt kiezen uit ruim 200 basisscholen. 

 

De sluitingsdatum

Aanmelden gebeurt vóór een bepaalde sluitingsdatum. Deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Na de sluitingsdatum worden de plaatsen toegewezen aan de geregistreerde kinderen. Zijn er op school meer geregistreerde kinderen dan er plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.

 

Geboortedatum van uw kind          Uiterlijk inleveren bij de school
1 sep 2018 t/m 31 dec 2018          op 3 maart 2022

1 jan 2019 t/m 30 april 2019          op 2 juni 2022
1 mei 2019 t/m 31 aug 2019          op 3 november 2022

 

 

Alle scholen op een rij

Als u op deze website uw woonadres invult ziet u de basisscholen in uw buurt en in de rest van de stad.

Hier vindt u alle basisscholen in Amsterdam op een rij  

 

Tien basisscholen nemen niet deel aan het toelatingsbeleid. Dat zijn negen scholen in stadsdeel Zuid en één in Centrum. Zij hanteren hun eigen beleid.  

Lees op de schoolwijzer welke scholen niet meedoen

 

Stap voor stap

Wilt u stap voor stap zien hoe de toelating in zijn werk gaat?

Lees op de website van de gemeente alle stappen op een rij  

 

Ook staan daar veelgestelde vragen en antwoorden, in het Nederlands en in het Engels

Zo werkt het stedelijk toelatingsbeleidOp de meeste scholen is ook na de plaatsing nog plek

Op welke school is nog plek?


Er zijn vaak scholen die nog plek hebben. Hieronder vindt u welke scholen dat zijn. Dit overzicht is per geboorteperiode van uw kind.

 

In welke geboorteperiode valt mijn kind?

Een schooljaar is in drie perioden ingedeeld. De geboortedatum van uw kind bepaalt in welke periode het valt:

periode l = 1 september t/m 31 december
periode ll  = 1 januari t/m 30 april

periode lll  = 1 mei t/m 31 augustus

 


Het toelatingsbeleid waarborgt eerlijkheid en transparantie bij de aanmelding en plaatsing op een basisschool.

Uitvoering van stedelijk toelatingsbeleid in cijfers


Het stedelijk toelatingsbeleid in het basisonderwijs in Amsterdam voeren we inmiddels voor het achtste jaar uit. We houden scherp in de gaten hoe de uitvoering van het toelatingsbeleid verloopt. Dat leggen we vast in verschillende rapportages. 

 

  • We houden zicht op het verloop van het toelatingsbeleid, stadsbreed en per stadsdeel.
  • We houden zicht op de beschikbare en noodzakelijke capaciteit c.q. belangstelling, stadsbreed en per stadsdeel.
  • We evalueren het toelatingsbeleid op basis van de resultaten en de uitvoering en waar nodig wordt bijgesteld.
  • We leggen verantwoording af over de ontwikkelingen in het toelatingsbeleid en de resultaten.

 

De rapportages baseren we met name op gegevens uit de Scholenring, het webbased registratiesysteem. 

Contact


Voor vragen over het aanmelden van uw kind kunt u terecht bij de Helpdesk van het toelatingsbeleid: 020-7163801 

Bereikbaarheid: ma, di en do: 9.00 tot 13.00 uur.

Rond de sluiting/plaatsing: ma, di en do: 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Of per e-mail: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 

 

Toelatingsbeleid en Corona:

De meeste scholen hebben op het moment geen beperkingen vanwege Corona. Voor zaken als kennismaking, rondleiding en het inleveren van het voorkeursformulier is het verstandig contact op te nemen met de scholen en te vragen naar de mogelijkheden.