Project

Omgaan met langdurige tekorten – andersom.amsterdam

Het matchingsplatform andersom.amsterdam brengt het totale aanbod van externe partijen en vakdocenten overzichtelijk bij elkaar, ontzorgt directeuren bij het realiseren van een extern aanbod dat past bij het profiel van de school, zorgt voor werkdrukverlaging van leerkrachten en draagt daarmee bij aan de aanpak van het lerarentekort en verrijkt het onderwijsaanbod en stimuleert daarmee de brede talentontwikkeling van alle Amsterdamse kinderen.

 

Anders omgaan met onderwijstijd


Hoe werkt het in praktijk?

Het matchingsplatform biedt een kwalitatief hoogwaardig aanbod van externe professionals. De database van alle aanbieders kun je op meerdere manieren doorzoeken – bijvoorbeeld per domein, per stadsdeel of per periode. Een schoolleider kan op basis van de eigen jaarkalender, de schoolvisie en het profiel met het team een programma samenstellen.

 

Behalve voor het anders omgaan met lerarentekort, is www.andersom.amsterdam er ook voor #andersomgaanmet:

 • onderwijstijd
 • werkdruk
 • brede talentontwikkeling
 • binnen- en buitenschools leren
 • formeel en informeel onderwijs
 • rijke schooldag

 

Vijf voorwaarden

 

Scholen die gebruik willen maken van de experimenteerruimte om anders bevoegden voor de klas te zetten, moeten aan vijf voorwaarden voldoen:

 1. Het schoolbestuur ondertekent het Convenant Noodplan Lerarentekort
 2. Een school meldt zich ieder schooljaar aan bij het seo onderzoeksbureau
 3. Er is sprake van een lerarentekort van minimaal 5%
 4. De oplossingsrichting die je kiest stuur je mee naar het seo onderzoeksbureau
 5. De MR heeft met het gekozen scenario ingestemd

Waar komt het uit voort?

Het matchingsplatform www.andersom.amsterdam is het resultaat van het project ‘Omgaan met langdurige tekorten’ van het Noodplan Lerarentekort. De gemeente Amsterdam en het BBO hebben daarin de krachten gebundeld om basisscholen te ondersteunen bij het inzetten van externe professionals voor de klas. Tot juli 2024 mogen scholen in de G5-gemeenten maximaal 22 uur per maand onderwijstijd laten verzorgen door anders bevoegden. Hiermee geven we handen en voeten aan de beleidsregel vanuit het ministerie van OCW.

Johannes de Vlugt - directeur Timotheusschool en Immanuelschool


‘Het lerarentekort dwingt ons om te experimenteren en dat past in hoe wij vinden dat onderwijsvernieuwing vorm moet krijgen’

Jenny Horstink – directeur OBS Nellestein


‘Sinds onze leerlingen op woensdag les krijgen van externen, beginnen wij met een lange plenaire vergadering en is er daarna nog voldoende tijd voor leerteams, BHV en scholing. En dat allemaal onder werktijd’

Contact


Roel Spits

Projectleider Anders omgaan met tekorten
roel@andersom.amsterdam

Jeroen Spanbroek

bestuurder STWT, (BBO bestuur, Stuurgroep Noodplan Lerarentekort, portefeuillehouder anders omgaan met tekorten, nieuwkomers onderwijs, voorzitter kwaliteitscommissie)
j.spanbroek@stwt.nl

Gerelateerde projecten


‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam
Wij helpen zij-instromers met een goede start. Wij zorgen voor goede begeleiding, inspiratie én laten ze kennis maken met alle facetten van het vak van leraar.
Verschillende leerroutes voor onderwijsondersteuners in ontwikkeling
Krijg inzicht in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte én professionaliseer je inhoudelijk, pedagogisch en didactisch.
Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
Wij dagen leraren uit om hun talent te ontdekken en zich te specialiseren als bijvoorbeeld leraar/onderzoeker, leraar/coach of expert in een specifiek vak.