Project

Ontwikkeldoor: opleidingstraject voor onderwijsondersteuners

Ontwikkeldoor, voor onderwijsondersteuners in Amsterdam, is een modulair opleidingstraject, met extra mogelijkheden. In een ‘oriëntatiefase’ volg je modules waarin je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Hierna volgen modules die je professionaliseren op inhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied. Zo sta je nog vakbekwamer in of voor de klas, en kun je later in je loopbaan alsnog (met vrijstellingen) de pabo-opleiding doen als je dat wilt. 

 

 

Hoe ziet het traject van Ontwikkeldoor eruit?

Ontwikkeldoor is een modulair opleidingstraject, met extra mogelijkheden. In een ‘oriëntatiefase’  volg je modules waarin je inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en niveau, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte.

In drie bijeenkomsten van de oriëntatiemodule ga je aan de slag met je loopbaanvragen en bepalen van je potentie en wat je wilt leren. Tussen deze bijeenkomsten door volg je twee inhoudelijke modules, rond didactische vaardigheden en didactisch handelen.

Aan het einde van de ‘oriëntatiefase’ vul je een vragenlijst in (gebruikmakend van wat je aan ideeën en inzichten hebt opgedaan): dit geeft een beeld van waar je nu staat, wat je eerder verworven competenties zijn (evc) en wat je wilt ontwikkelen (je ontwikkelprofiel).

 

Mocht tijdens de ‘oriëntatiefase’ blijken dat je de ambitie, motivatie en mogelijkheden hebt, dan kun je bijvoorbeeld instromen in een deeltijd pabo-opleiding of associate degree Leraarondersteuner of vanuit Leraarondersteuner doorgroeien naar bevoegd leerkracht.

Ons streven:


Een duurzaam aanbod ontwikkelen, wat blijvend kansen op groei en professionalisering van onderwijsondersteuners biedt.

Wat vraagt het van jou?

​Om deel te nemen aan Ontwikkeldoor is het belangrijk dat je gemotiveerd en enthousiast bent om te leren en je verder te ontwikkelen. Een deel van de bijeenkomsten en opdrachten zullen onder werktijd kunnen worden gepland, een deel zal daarbuiten vallen. Per week zal je gemiddeld ongeveer een dagdeel tot een dag met de opleiding bezig zijn, waarvan een deel zelf in te plannen is.

 

Het vraagt tevens van jou dat je in gesprek gaat met collega’s, je leidinggevende en HR van jouw school: tijdens het opleidingstraject zullen zij een rol spelen in bijvoorbeeld het begeleiden of geven van feedback.

Contact


Marcel van der Zee

Projectleider Modulair opleiden
m.van.der.zee@ipabo.nl

Harry Dobbelaar

bestuurder Zonova (lid bestuur, voorzitter Stuurgroep Noodplan, portefeuillehouder zij-instroom, modulair opleiden)
h.dobbelaar@zonova.nl

Gerelateerde projecten


Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
Wij dagen leraren uit om hun talent te ontdekken en zich te specialiseren als bijvoorbeeld leraar/onderzoeker, leraar/coach of expert in een specifiek vak.
Omgaan met langdurige tekorten – andersom.amsterdam
Op matchingsplatform andersom.amsterdam vind je het totale aanbod van externe partijen en vakdocenten overzichtelijk bij elkaar.
‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam
Wij helpen zij-instromers met een goede start. Wij zorgen voor goede begeleiding, inspiratie én laten ze kennis maken met alle facetten van het vak van leraar.