Project

Verschillende leerroutes voor onderwijsondersteuners in ontwikkeling

Hier lees je alles over de verschillende leerroutes voor onderwijsondersteuners in Amsterdam: het traject Ontwikkeldoor en routes richting de PABO.

 

De website van Ontwikkeldoor is vernieuwd. Hier vind je de informatie over het oriëntatietraject en mogelijkheden voor professionalisering. Er zijn verschillende opties, afhankelijk van wie jij bent en wat bij jou past. Ontwikkeldoor is ontwikkeld als een gezamenlijk initiatief van BBO, IPABO en HvA pabo en Gemeente Amsterdam.

 

Ben jij een onderwijsondersteuner die graag verder wil groeien, maar nog niet zo goed weet wat je dan precies wilt of op welke manier je dit wilt doen? Dan is het oriëntatietraject uitermate geschikt voor jou. Binnen dit traject kun je basismodules volgen, zoals rekenen en taal, maar krijg je ook inzicht in je eigen ambities en competenties. Vanuit dit traject kun je de stap maken naar verdiepende modules of instromen op de pabo of de Ad-PEP, waarover je hieronder meer kunt lezen.

 

Professionaliseren
Ben jij een onderwijsondersteuner die al een tijd voor de klas staat, met leerlingen werkt en daar prima op zijn plek is, maar zich ook op bepaalde gebieden wil doorontwikkelen? Kijk dan eens bij het deel over Professionaliseren op de website. Hier vind je vakinhoudelijke modules waarmee je je kennis en expertise kunt verbreden en verdiepen. Om deze modules te volgen hoef je – op veler verzoek! – vanaf schooljaar 2023-2024 niet meer eerst het oriëntatietraject te volgen.

 

Op de website vind je alle informatie over de modules die je komend schooljaar kunt volgen, bijvoorbeeld:
• Stimuleren van taalvaardigheid en taalontwikkeling (start: september 23)
• Instructie geven en differentiatie (start: november 2023)
• Onderbouwdidactiek rekenen (start: februari 2024)
• Groepsdynamica (start: april 2024)

 

 

NAAR DE PABO
Ben jij een ervaren onderwijsondersteuner die heel graag een bevoegdheid wil halen om zelf voor de klas te staan, dan zijn er twee mogelijke routes:

 

Ad PEP
Doorstromen naar de reguliere pabo kan via een tussenstap op AD niveau: de zogenaamde deeltijd Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Dit is een tweejarig traject dat je volgt op de IPABO. Dit is een kleine hogeschool waar je je kennis en vaardigheden vergroot op het gebied van begeleiden en stimuleren. Ook leer je veel over de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Dit traject leidt op tot leraarondersteuner niveau 5 (NLQF). Na dit traject kun je op de pabo, na een voorbereiding van ongeveer 4 maanden, binnen twee jaar je diploma halen. Meer informatie over deze route is hier te vinden.

 

Deeltijd Compact-opleiding
Wil jij graag verder leren, maar ook blijven werken, dan kan de Deeltijd Compact-opleiding een mooie stap zijn. Via individuele begeleiding door de Academie Werkend Leren volg je een gepersonaliseerd voortraject in jouw dagelijkse praktijk. Dat vereist dat jij 3 tot 4 dagen per week voor de klas staat, twee uur per week kan vrijmaken voor zelfstudie en begeleidingsgesprekken en dat jouw werkplek dit stimuleert en maximaal 1 uur per week een inhoudelijk begeleider beschikbaar stelt. In dat geval word jij in 4 tot 6 maanden klaargestoomd voor de pabo en kun jij (afhankelijk van jouw ervaring, die voor extra vrijstelling kan zorgen) binnen drie jaar afstuderen. Dit traject is een pilot en leidt op tot bachelor niveau 6 (NLQF). Meer info hier over lees je hier.

 

Wij hopen dat je met deze informatie voldoende hebt om verdere stappen te zetten. Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met betrokkenen bij dit traject.

 

• Voor vragen over het inhoudelijk programma: Marcel van der Zee IPABO m.van.der.zee@ipabo.nl
• Voor vragen over het voortraject bij het compact programma dat opleidt tot een bevoegdheid: Chhetri Ober: chhetri@academiewerkendleren.nl

 

 

 

Ons streven:


Een duurzaam aanbod ontwikkelen, wat blijvend kansen op groei en professionalisering van onderwijsondersteuners biedt.

Contact


Marcel van der Zee

Projectleider Modulair opleiden
m.van.der.zee@ipabo.nl

Gerelateerde projecten


Leraar in Amsterdam: een kleurrijk beroep
Wij dagen leraren uit om hun talent te ontdekken en zich te specialiseren als bijvoorbeeld leraar/onderzoeker, leraar/coach of expert in een specifiek vak.
Omgaan met langdurige tekorten – andersom.amsterdam
Op matchingsplatform andersom.amsterdam vind je het totale aanbod van externe partijen en vakdocenten overzichtelijk bij elkaar.
‘Liever voor de Klas’: zij-instromer in Amsterdam
Wij helpen zij-instromers met een goede start. Wij zorgen voor goede begeleiding, inspiratie én laten ze kennis maken met alle facetten van het vak van leraar.