Breed Curriculum

In het Amsterdamse onderwijs is veel aandacht voor de brede talentontwikkeling van alle Amsterdamse kinderen. Hierin werken de Amsterdamse schoolbesturen samen met verschillende partners van de gemeente en andere partners. Maar we doen meer!

Andersom.Amsterdam


Op de website www.andersom.amsterdam zijn verschillende professionals op te vinden die scholen kunnen helpen met het verzorgen van activiteiten die bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Op deze website komen vraag en aanbod van professionals samen. 

 

De website is één van de resultaten uit het noodplan lerarentekort Amsterdam. 

Lees hier meer over het project langdurig omgaan met tekorten.