Organisatie


De nieuwkomerslocaties zijn aangesloten bij het Nieuwkomersnetwerk. Zij worden vertegenwoordigd door een stadsdeelcoördinator.

 

In het netwerk werken we aan de hand van een ontwikkelagenda aan kwaliteit van onderwijs, monitoren we de in-, door- en uitstroom van de leerlingen en formuleren we beleidsadviezen voor het BBO. Naast de coördinatoren zijn ook de coördinator van het Centraal Meldpunt Nieuwkomers (CMN) en de stedelijke nieuwkomers Ib’er deelnemer van dit netwerk. De coördinatoren hebben verschillende inhoudelijke portefeuilles.

 

De voorzitter heeft een directe lijn met de portefeuillehouder nieuwkomers van het BBO en vertegenwoordigt het nieuwkomersonderwijs in Amsterdam in gesprekken met o.a. OCW, G4 overleg, LOWAN en klankbordgroep.