Expertise delen


Een van de doelstellingen van het Amsterdamse beleid is om samenwerking te versterken en kennis over nieuwkomersonderwijs te delen in de stad.

In schooljaar 2023-2024 is gewerkt aan een ontwikkelagenda op het gebied van kwaliteit, ondersteuningsstructuur en het opzetten van verschillende netwerken.

 


Kwaliteit

Netwerken professionals