Amsterdams beleid en organisatie


Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) van Amsterdam heeft afspraken gemaakt hoe zij het onderwijs aan nieuwkomers wil vormgeven. Er is voor gekozen om met gecentraliseerde locaties in de stadsdelen te werken van minimaal vier groepen. Hierdoor kan er richting geven worden aan de kwaliteit van het onderwijs op de nieuwkomerslocaties, en kunnen de locaties snel op en afschalen als de situatie daarom vraagt.

 

 


Financiering

 

 

Organisatie

Locaties nieuwkomersonderwijs