Financiering


Voor elke leerling die korter dan een jaar in Nederland is en/of korter dan twee jaar als het een asielzoeker is én nog geen Nederlands spreekt kan je aanvullende bekostiging aanvragen bij DUO. Zorg dat je altijd de datum aankomst in Nederland vraagt aan ouders en die invoert in het administratiesysteem van je school.

 

Kijk op de website van LOWAN voor meer informatie over de aanvullende bekostiging.

 

De nieuwkomerslocaties kunnen jaarlijks VLOA  aanvragen bij de gemeente voor het aantal groepen dat zij hebben.  

 

Alle basisscholen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks VLOA aanvragen bij de gemeente voor een NT2 specialist.

Rijk


Amsterdam


Schoolbesturen