Aanmeldprocedure nieuwkomer PO


De ouders van de nieuwkomer zoeken een basisschool in de buurt van de woning. Daar melden ze hun kind aan. Deze school is dan stamschool voor de leerling. De stamschool meldt de leerling aan op de nieuwkomerslocatie in de buurt via Centraal Meldpunt Nieuwkomers. Mocht er op deze locatie geen plek zijn voor de leerling kan de leerling mogelijk geplaatst worden op een andere nieuwkomerslocatie of biedt de stamschool tijdelijk onderwijs aan deze leerling. Dit is altijd in overleg met de ouders.

 

Op de nieuwkomerslocaties krijgen de leerlingen in een periode van gemiddeld 40 weken les in de Nederlandse taal. Daarna gaan ze weer terug naar hun stamschool of ze stromen uit naar het VO.

In het ‘stroomschema Nieuwkomers’ is uitgebreid beschreven hoe de aanmeldprocedure verloopt. Dit stroomschema wordt aan het begin van het schooljaar naar alle basisscholen in de stad verzonden.

 

Net als bij andere leerlingen die zich aanmelden bij je school geldt ook voor deze leerlingen zorgplicht. Hoe we dat doen in Amsterdam is beschreven in Handreiking Zorgplicht zo doen we dat in Amsterdam en Diemen.