De Staat van het Amsterdamse primair onderwijs 2023


Goed onderwijs voor alle kinderen in Amsterdam: dat is het doel van BBO. Om zicht te hebben op de voortgang hebben wij een foto gemaakt van het onderwijs: de Staat van het Amsterdamse primair onderwijs 2023. Deze foto laat zien welke successen het onderwijs heeft behaald, en welke aandachtspunten en groeimogelijkheden de besturen zien.

 

De successen en mogelijkheden voor verdere verbetering zijn in lijn met de vier strategische doelen van BBO: gelijke kansen, goede onderwijskwaliteit, aanpakken van het lerarentekort en goede onderwijshuisvesting. Op alle fronten zijn stappen gezet, soms klein, soms groter. De Staat toont aan dat er gewerkt is aan compensatie van leervertraging na de coronapandemie. Voor veel basisvaardigheden is verbetering te zien, bij een aantal is de vertraging weggewerkt. Zichtbaar is dat de onderwijskwaliteit kan verbeteren, zelfs als lerarentekort en grootstedelijke vraagstukken het onderwijs parten spelen, en dat er oplossingen gevonden zijn die de impact van het lerarentekort verkleinen. Zoals het succesvolle werken met zij-instromers, mensen die uit een andere branche afkomstig zijn en zich met enthousiasme ontwikkelen tot kwalitatief goede leerkrachten.

 

Uit deze Staat trekken we een aantal conclusies die we prioriteit geven en waar we ambities aan koppelen. Ze zijn in lijn met onze strategische doelen en met de recent opgestelde Onderwijsambities Amsterdam:

 

1. Gelijke kansen voor het jonge kind (0-6 jaar) vergroten;
2. Meer gelijke kansen voor ouders en kinderen en meer inclusie;
3. Meer leergroei en hogere opbrengst bij begrijpend lezen en overige basisvaardigheden;
4. Mentaal en fysiek welzijn verbeteren;
5. Werken aan een evenwichtig scholenpalet;
6. Instroom vergroten en personeel behouden;
7. Flexibeler en beter passend opleiden van leerkrachten;
8. Passende huisvesting voor inclusief onderwijs.

 

Het is onze opdracht om de ambities samen met onze partners op te pakken en te gebruiken als startpunt voor verdere dialoog en verbeteringen. Zo sturen we bij en versterken we met elkaar het onderwijs en de kansen voor alle Amsterdamse kinderen.

 

De Staat van het Amsterdamse PO is op 13 februari 2023 gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Marjolein Moorman.

De complete presentatie is via deze link te zien.