BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Brief GGD Terug naar school

Geachte mevrouw, mijnheer,
Nu de scholen weer starten informeren we u over actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor u, en de ouders en leerlingen op uw school. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zelf ouders en leerlingen informeert over de situatie op uw school. In de zomervakantie zijn de cijfers met het aantal positieve besmettingen gestegen. Het blijft belangrijk om samen alert te blijven en actief te handelen om corona op tijd in te dammen. Zowel voor de gezondheid van de schoolmedewerkers als die van de leerlingen en hun families. In deze brief vatten we graag voor u samen wat de regels zijn voor scholen in het primair onderwijs.

 

Lees meer in de bijlage

Bijlagen