Actualiteit

Vacature Procesbegeleider / adviseur Onderwijshuisvesting

Advertentie Procesbegeleider / adviseur Onderwijshuisvesting Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) zoekt een extern procesbegeleider op inhuurbasis voor de stuurgroep onderwijshuisvesting. De schoolbesturen werken jaarlijks samen met de gemeente aan een aantal opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting. Om op integrale wijze uitvoering te geven aan de verschillende huisvestingsdossiers en de beoogde voortgang te borgen Lees verder...

Actualiteit

Strategische agenda BBO

Actualiteit

BBO actie OP = OP

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. De Amsterdamse schoolbesturen maken zich zorgen om de situatie. Daarom vragen zij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam. ‘OP’ staat voor de leerkrachten die er niet meer Lees verder...

Actualiteit

Innovatief Onderwijs Amsterdam

Actualiteit

Persberichten

Actualiteit

VLoA, Lerarenbeurs en Scholenbeurs

In het jaar 2014 voerde het BBO overleg met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente. Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Eind 2014 resulteerde dit overleg in: – de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLoA); – de Lerarenbeurs; Lees verder...