Actualiteit

Webinar Kansrijk Adviseren

Webinar Kansrijk adviseren – geen kind de dupe van het coronavirus! We kijken terug op een geslaagd webinar met meer dan 1700 kijkers. In het webinar hebben we met onze gasten gesproken over verschillende perspectieven op kansrijk adviseren. Wel één gemeenschappelijke vraag: wat moeten scholen weten om kansrijk te kunnen adviseren? Welke ruimte ruimte biedt Lees verder...

Actualiteit

Branche organisatie Kinderopvang Amsterdam , Breed Bestuurlijk Overleg en Gemeente Amsterdam intensiveren samenwerking

13 januari 2021   Voor veilig en goed onderwijs en veilige en goede kinderopvang tijdens coronacrisis Vandaag ondertekenden de Branche Kinderopvang Amsterdam (BKA) het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) en de Gemeente Amsterdam een overeenkomst, waarin nauwere samenwerking tussen partijen is vastgelegd vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de ontwikkeling van) de kinderen in Amsterdam tijdens Lees verder...

Actualiteit

De eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs.

De eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. Hij verschijnt op een bijzonder moment. Midden in coronacrisis, die zo’n groot effect op onze leerlingen, ouders/ verzorgers, leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel heeft. In het onderzoek komen verschillende thema’s aan de orde: het Amsterdamse onderwijslandschap, de onderwijskwaliteit, invloed van COVID-19, kansengelijkheid, passend onderwijs en zorg, segregatie Lees verder...

Actualiteit

Amsterdamse Toeslag voor leerkrachten

Beste leerkrachten, Vandaag is bekend geworden dat met ingang van het nieuwe schooljaar alle leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs een toelage zullen krijgen. De hoogte van de toelage hangt af van de school waar je werkt. Dat is het resultaat van overleg tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en Lees verder...

Actualiteit

Brief burgemeester Halsema over het coronavirus 17 maart

Brief burgemeester Halsema over het coronavirus 17 maart Lees hier de brief van burgemeester Halsema van 17 maart 2020 over de aanpak van het coronavirus in Amsterdam-Amstelland. Beste Amsterdammers, Het kabinet neemt extra maatregelen tegen het coronavirus. Met deze brief bericht ik u over de gevolgen voor de regio Amsterdam-Amstelland. Het coronavirus is niet langer Lees verder...

Actualiteit

Brief burgemeester Halsema over het coronavirus

Brief burgemeester Halsema over het coronavirus Lees hier de brief van burgemeester Halsema van 4 maart 2020 over het coronavirus in Amsterdam. Beste Amsterdammers, Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt langzaam toe. Ook een aantal Amsterdammers is besmet geraakt; zij hebben milde klachten en blijven thuis. Ik begrijp dat veel bewoners en Lees verder...

Actualiteit

Strategische agenda BBO

Actualiteit

Noodplan Lerarentekort Amsterdam overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs

Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten. Op dit moment probeert iedere school die met oplopende tekorten wordt geconfronteerd, dat zo Lees verder...

Actualiteit

BBO actie OP = OP

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. De Amsterdamse schoolbesturen maken zich zorgen om de situatie. Daarom vragen zij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam. ‘OP’ staat voor de leerkrachten die er niet meer Lees verder...

Actualiteit

Innovatief Onderwijs Amsterdam

Actualiteit

Persberichten

Actualiteit

VLoA, Lerarenbeurs en Scholenbeurs

In het jaar 2014 voerde het BBO overleg met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente. Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Eind 2014 resulteerde dit overleg in: – de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLoA); – de Lerarenbeurs; Lees verder...