Actualiteit

Strategische agenda BBO

Actualiteit

Noodplan Lerarentekort Amsterdam overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs

Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten. Op dit moment probeert iedere school die met oplopende tekorten wordt geconfronteerd, dat zo Lees verder...

Actualiteit

BBO actie OP = OP

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. De Amsterdamse schoolbesturen maken zich zorgen om de situatie. Daarom vragen zij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam. ‘OP’ staat voor de leerkrachten die er niet meer Lees verder...

Actualiteit

Innovatief Onderwijs Amsterdam

Actualiteit

Persberichten

Actualiteit

VLoA, Lerarenbeurs en Scholenbeurs

In het jaar 2014 voerde het BBO overleg met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente. Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Eind 2014 resulteerde dit overleg in: – de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLoA); – de Lerarenbeurs; Lees verder...