Actualiteit

Scholenbeurs

De Scholenbeurs is een subsidie die ingezet kan worden om scholen in de gelegenheid te stellen zich duurzaam verder te ontwikkelen op basis van een eigen plan. Deze subsidie wordt aangevraagd door het schoolbestuur in overleg met de school.

Elke subsidies heeft een eigen aanvraag- en beschikkingssystematiek. In de bijgevoegde correspondentie staan verwijzingen naar de site van de gemeente waarop de verder informatie is te vinden.

Bijlagen