Uitvoering van stedelijk toelatingsbeleid in cijfersHet toelatingsbeleid waarborgt eerlijkheid en transparantie bij de aanmelding en plaatsing op een basisschool.

Het stedelijk toelatingsbeleid in het basisonderwijs in Amsterdam voeren we inmiddels voor het achtste jaar uit. We houden scherp in de gaten hoe de uitvoering van het toelatingsbeleid verloopt. Dat leggen we vast in verschillende rapportages. 

 

  • We houden zicht op het verloop van het toelatingsbeleid, stadsbreed en per stadsdeel.
  • We houden zicht op de beschikbare en noodzakelijke capaciteit c.q. belangstelling, stadsbreed en per stadsdeel.
  • We evalueren het toelatingsbeleid op basis van de resultaten en de uitvoering en waar nodig wordt bijgesteld.
  • We leggen verantwoording af over de ontwikkelingen in het toelatingsbeleid en de resultaten.

 

De rapportages baseren we met name op gegevens uit de Scholenring, het webbased registratiesysteem.