Leerling stroomt door naar regulier onderwijs


0. De nieuwkomerslocatie maakt dossier op van de leerling gedurende verblijf op school.
1. Uiterlijk na 20 weken onderwijs neemt de nieuwkomerslocatie contact op met de
stamschool.
2. Er wordt besproken wanneer de verwachte uitstroomdatum is en hoe de ontwikkeling van
de leerling verloopt adv het dossier.
3. Ouders gaan hun kind inschrijven bij de stamschool.
4. De stamschool schrijft de leerling in.
5. De nieuwkomerslocatie zet OSO-dossier klaar en schrijft leerling uit.
6. De stamschool haalt OSO-dossier op en laat de leerling starten.
7. Nieuwkomerslocatie geeft tips en adviezen mee voor de begeleiding van de leerling in de
reguliere klas. Dit staat in het IOP en is op maat.

NB
Het is belangrijk om veranderingen goed door te geven zodat ouders, stamschool en
nieuwkomerslocatie goed weten waar ze aan toe zijn. Denk aan verhuizing, andere keuze van
stamschool etc.

April 2024