Doorstroom naar stamschool of uitstroom naar VO


Doorstroom naar stamschool

Na gemiddeld 40 weken stroomt een nieuwkomer in principe weer door naar de stamschool. De leerling heeft voldoende Nederlands geleerd om, met extra taalondersteuning, deel te nemen aan het reguliere onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt in de stad om deze doorstroom goed te laten verlopen. Lees verder

Zowel de nieuwkomerslocatie als de stamschool zijn verantwoordelijk voor de doorstroom.

 

Uitstroom naar VO

Dit gaat net als bij reguliere leerlingen via ELK. De meeste leerlingen stromen uit naar een ISK klas in het VO.

 

Verhuizing
Bij verhuizing gaan ouders zelf op zoek naar een nieuwe stamschool in de buurt van hun woning. De huidige stamschool of nieuwkomerslocatie kan ouders ondersteunen. De nieuwkomerslocatie draagt zorg voor een goede overdracht.