Locaties nieuwkomersonderwijs


Het nieuwkomersonderwijs is in de stad gecentraliseerd. Dat betekent dat er per stadsdeel speciale onderwijslocaties zijn voor nieuwkomers. Deze locaties werken samen op gebied van kwaliteitsontwikkeling en verdeling van leerlingen. In Amsterdam is ervoor gekozen om de nieuwkomers te registeren via het Centraal Meldpunt Nieuwkomers PO om zo overzicht te houden op de instroom van deze leerlingen en de beschikbare plekken. 

 

In totaal zijn er 835 plekken in de stad.