Amsterdamse toeslag voor leerkrachten juni 2020


Beste leerkrachten,

Vandaag is bekend geworden dat met ingang van het nieuwe schooljaar alle leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs een toelage zullen krijgen. De hoogte van de toelage hangt af van de school waar je werkt.

Dat is het resultaat van overleg tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW.

Aan het begin van dit jaar hebben we in Amsterdam gewerkt aan het Noodplan Lerarentekort Amsterdam. Dat moest, omdat het lerarentekort weliswaar een landelijk probleem is, maar in onze stad extra hoog is. Daarbij is het tekort ook nog eens ongelijk verdeeld. Gemiddeld hebben scholen met meer leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden hogere tekorten.

Het relatief grote tekort aan leerkrachten in Amsterdam is een gevolg van de hogere kosten van levensonderhoud. Daarom een toelage voor alle leerkrachten in Amsterdam. In het eerste jaar is die toelage €1000,- bruto. Om de scholen met gemiddeld hogere tekorten in staat te stellen meer leerkrachten aan te trekken en te behouden, geldt daar een toelage van €2500,-. In Bijlage 2 van de factsheet kan je lezen welke scholen hiervoor in aanmerking komen. In totaal is voor de komende 4 jaar zo’n €7.1 mln beschikbaar.
Deze Amsterdamse toelage voor leerkrachten in onze stad is onderdeel van een groter programma om de tekorten terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe en intensievere regeling voor zij-instromers, een modulair opleidingsprogramma voor onderwijsassistenten op weg naar bevoegdheid en betere ondersteuning bij parkeer- en reisregelingen.De komende jaren zullen gemeenten, de schoolbesturen en de opleidingen blijven investeren om de tekorten te verkleinen en waar ze ontstaan scholen te ondersteunen.

Wij zijn blij deze toeslag nu, nog voor de start van de zomervakantie te kunnen aankondigen. Ook de afgelopen maanden hebben we allemaal weer kunnen merken hoe onmisbaar jullie voor de kinderen van Amsterdam zijn. We zullen er alles aan doen jullie voor de stad te behouden.
Met vriendelijke groet,

 
 Arnold Jonk 

Namens het Breed Bestuurlijk Overleg
Marjolein Moorman 

Wethouder Onderwijs