Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Resultaten onderzoek van onze eerste monitor.
Hier vindt u het onderzoek van onze eerste monitor na de lancering van de Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs op 23 november 2020. Een onderzoek naar de leergroei van de Amsterdamse leerlingen gedurende de COVID periode.

Deze monitor bevat goed nieuws. Het overgrote deel van de leerlingen heeft op cognitief vlak een inhaalslag gemaakt. Ze hebben een vergelijkbare leergroei laten zien als de jaren voor COVID 19. Dat is een groot compliment voor de leerkrachten, leerlingen en betrokken ouders. Helemaal zonder zorgen zijn we nog niet. We zien nog steeds verschillen tussen scholen én lijkt de leergroei te dalen bij scholen waar het schoolgewicht toeneemt. Dit effect is klein, maar verdient onze aandacht.
Daarnaast is een relatief grote groep niveau V leerlingen niet getoetst met een landelijk vergelijkbare genormeerde toets. Hoe het met deze leerlingen is gegaan verdient nader onderzoek.
Meer….

 

Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van

het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs

te Amsterdam.