Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Webinar Kansrijk adviseren – geen kind de dupe van het coronavirus!

We kijken terug op een geslaagd webinar met meer dan 1700 kijkers. In het webinar hebben we met onze gasten gesproken over verschillende perspectieven op kansrijk adviseren. Wel 1 gemeenschappelijke vraag: wat moeten scholen weten om kansrijk te kunnen adviseren? Welke ruimte ruimte biedt de wet? Wat zegt wetenschappelijk onderzoek? Wat mogen we verwachten van onze bestuurders? Wat is het leraren- én leerlingenperspectief?

Meer……

 

Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van

het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs

te Amsterdam.