Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van

het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs

te Amsterdam.