Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

De eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs.

Hij verschijnt op een bijzonder moment. Midden in coronacrisis, die zo’n groot effect op onze leerlingen, ouders/ verzorgers, leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel heeft.

In het onderzoek komen verschillende thema’s aan de orde: het Amsterdamse onderwijslandschap, de onderwijskwaliteit, invloed van COVID-19, kansengelijkheid, passend onderwijs en zorg, segregatie en lerarentekort. We gaan in op actuele vragen rondom de coronacrisis en brengen inzichten uit bestaand en nieuw onderzoek bij elkaar. We maken de algemene beelden en trends  beeldend door in schoolportretten er dieper op in te gaan. We vonden het belangrijk om de inzichten, die zijn opgedaan snel te delen en te benutten. De huidige werkelijkheid vraagt daar ook om. Dat betekende  in een korte tijd een staat  te moeten maken. Deze enorme tijdsdruk, gecombineerd met een enorme betrokkenheid, heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Er ligt een interessant onderzoek, dat de moeite waard is om tot de laatste bladzijde te lezen en een goed gesprek over te voeren.
Lees meer…..

 

Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van

het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs

te Amsterdam.