Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.

Brief burgemeester Halsema over het coronavirus 17 maart

– Amsterdamse basisscholen komende weken gesloten vanwege Coronavirus –

Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van

het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs

te Amsterdam.