Ondertekening convenant juli 2020


In Den Haag is het convenant tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse opleidingen en het ministerie van OCW ondertekend.
De drie pijlers van het noodplan kunnen nu, in samenhang, worden geïmplementeerd.