BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Omgaan met langdurige tekort

 

De beleidsregel

 • Deze regelruimte is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW voor de G5 voor de komende vier schooljaren. Kijk op de routekaart om te zien aan welke wet- en regelgeving je moet voldoen en hoe er vanuit het ministerie ruimte wordt geboden aan de scholen.
 • Wil je deelnemen als school? Dan verloopt dat in eerste instantie via het eigen schoolbestuur. Het bestuur meldt zich aan voor de experimenteerruimte via noodplannenG5@minocw.nl. Als het bestuur dit nog niet heeft gedaan, is daar sinds kort weer de mogelijkheid toe. Aanmeldingen gelden dan voor het schooljaar 2021 – 2022.
 • Het bestuur moet wel het noodplan ondertekend hebben.
 • Heeft jouw bestuur zich aangemeld en wil je als school van dit bestuur meedoen? Dan meld je je als school (met je eigen plan) bij SEO onderzoeksbureau via www.aanpaklerarentekort.nl 
  Kijk in de bijlage voor meer informatie hierover. 
 • Lees meer over de beleidsregel en de voorwaarden op de website van OCW.

 

Terug naar projecten overzicht.

 

 

Extern aanbod

Kernwoorden bij het extern aanbod zijn onderwijskwaliteit en de keuze voor bewezen bekwame professionals.

Wij werken samen met partijen op de domeinen:

 • natuur & milieu educatie
 • wetenschap & techniek
 • kunst & cultuureducatie
 • (wereld)burgerschap
 • persoonlijke ontwikkeling
 • sport & beweging.

Terug naar projecten overzicht.

 

 

Mogelijkheid voor deelname

Om deel te nemen zet je als school de volgende stappen:

Voorwaardelijk: Het bestuur heeft het convenant getekend, zich aangemeld voor de Experimenteerruimte OCW en de scholen aangemeld bij het onderzoeksbureau link naar de pagina beleidsregel.

 • Samen met de contactpersonen maak je een keuze voor één van de scenario’s, hoe je externe professionals op school wilt inzetten. De scenario’s staan beschreven in het noodplan en in de routekaart.
 • De school heeft een lerarentekort van 5% of meer. De meest urgente scholen gaan voor, indien keuzes gemaakt moeten worden. Dat geldt ook voor scholen met een hoog percentage doelgroepleerlingen. Of scholen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de 3% solidariteitsregel op bestuursniveau.
 • Je voert een aantal gesprekken met een contactpersoon van de projectgroep om te komen tot maatwerk voor jouw school.
 • Je brengt het team en de MR op de hoogte brengen van de keuze voor de inzet van externe professionals en neemt hen mee bij de inrichting en implementatie daarvan.
 • Je gaat samen met bestuur akkoord met co-financiering. Dit geldt voor minimaal 60%. Het schoolbestuur financiert de kosten voor dit aanbod voor 100% voor en kan door middel van een VLOA-aanvraag 40% terugkrijgen. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 31 maart 2021 worden ingediend
 • Het maximum bedrag is afhankelijk van de grootte van de school:
 • Scholen tot 300 leerlingen: max 50.000 euro
 • Scholen met tussen de 300 en 500 leerlingen: max 75.000 euro
 • Scholen met meer dan 500 leerlingen: max. 100.000 euro
 • Scholen langdurig onder de opheffingsnorm en zonder perspectief kunnen wij helaas niet ondersteunen. Deze inschatting is aan de bestuurder.

Terug naar projecten overzicht.