Nieuws

Onderzoekresultaten van onze eerste monitor

Hier vindt u het onderzoek van onze eerste monitor na de lancering van de Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs op 23 november 2020. Een onderzoek naar de leergroei van de Amsterdamse leerlingen gedurende de COVID periode.

Deze monitor bevat goed nieuws. Het overgrote deel van de leerlingen heeft op cognitief vlak een inhaalslag gemaakt. Ze hebben een vergelijkbare leergroei laten zien als de jaren voor COVID 19. Dat is een groot compliment voor de leerkrachten, leerlingen en betrokken ouders. Helemaal zonder zorgen zijn we nog niet. We zien nog steeds verschillen tussen scholen én lijkt de leergroei te dalen bij scholen waar het schoolgewicht toeneemt. Dit effect is klein, maar verdient onze aandacht.
Daarnaast is een relatief grote groep niveau V leerlingen niet getoetst met een landelijk vergelijkbare genormeerde toets. Hoe het met deze leerlingen is gegaan verdient nader onderzoek.

Deze resultaten zeggen natuurlijk niet alles. Leerlingen verschillen, en onderwijs is veel meer dan de in deze monitor getoetste domeinen. Maar de Amsterdamse scholen hebben laten zien veel te hebben geleerd van de eerste lockdown, en daarmee is er een goede uitgangspositie verworven voor het verder wegwerken van resterende vertragingen, en via investeringen verder versterken van de onderwijskwaliteit die onze leerlingen al krijgen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek Informatie & Statistiek van de gemeente Amsterdam, in opdracht van het BBO Amsterdam met een financiële bijdrage van de gemeente.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Arnold Jonk of Gernanda Schutte.

Met vriendelijke groet,
Gernanda Schutte

Programmamanager Noodplan lerarentekort Amsterdam &
Projectleider de Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs

Bijlagen