Nieuws

Ondertekening convenant

In Den Haag is het convenant tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de
Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse opleidingen en het ministerie van OCW
ondertekend.
De drie pijlers van het noodplan kunnen nu, in samenhang, worden geïmplementeerd.

Bijlagen