Nieuws

NIEUWSBRIEF NR. 9. DECEMBER 2021

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Vanuit de stuurgroep: Monitor lerarentekort december 2021, tekort is toegenomen.
  • Platform andersom.amsterdam: Maatwerkadvies en Sneak Peak platform. 
  • Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep: Kandidaten loopbaanoriëntatie en coaching zijn gestart, HR netwerk wordt stadsbreed en netwerk voor schoolleiders is begonnen.
  • Zij-instroom: Wat doet het 1Loket, 6% afspraak voor zij-instromers en belangrijk bericht voor kandidaten werkervaringstrajecten.
  • Ontwikkeldoor: 29 onderwijsondersteuners gestart met de oriëntatiemodule. 29 onderwijsondersteuners doorgestroomd vanuit vorig schooljaar. Info over aanmelding volgende lichting.
  • Communicatie en informatie 

Lees meer…..