Nieuws

Bijeenkomst over de uitvoering van het Noodplan Lerarentekort

EVENT | Live Q&A Noodplan Lerarentekort
(31 maart, 14.30-16.30 uur).

Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) organiseert in samenwerking met de gemeente Amsterdam een bijeenkomst over de uitvoering van het Noodplan Lerarentekort dat een jaar geleden is gepresenteerd.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de uitvoering van het Noodplan: leraren, schoolbesturen, schoolleiders.

Wil je meer weten over de matching en begeleiding van zij-instromers in de stad, over opleidingstrajecten voor leraren en onderwijsondersteuners, of over inzet van externen op scholen waar het tekort heel hoog is? Meld je dan nu aan via deze link: https://bit.ly/309UtfY

#lerarentekort #noodplan #onderwijs #amsterdam