Nieuws

Ondertekening convenant

In Den Haag is het convenant tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse opleidingen en het ministerie van OCW ondertekend. De drie pijlers van het noodplan kunnen nu, in samenhang, worden geïmplementeerd.

Nieuws

Nieuwsbrief nr2 juni 2020

NIEUWSBRIEF NR. 2. JUNI 2020 NOODPLAN LERARENTEKORT AMSTERDAM   IN DEZE NIEUWSBRIEF Vanuit de stuurgroep noodplan lerarentekort Amsterdam   ; Servicecentrum onderwijs van start   ; Zij-instroom en goed werkgeverschap   ; Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep   ; Overzicht vacatures voor de projecten   ; De Amsterdamse toelage   ; Update vanuit andere projecten   ; Communicatie   ; ……. .. Lees verder...

Nieuws

Vijfde lesdag anders ingevuld op 7 basisscholen

Uit het Parool van 30 juni 2020: Vijfde lesdag anders ingevuld op 7 amsterdamse basisscholen Scholen mogen onbevoegde professionals inzetten in de strijd tegen het lerarentekort. Ouders en experts vrezen nog meer schade: ‘De kwetsbaarste kinderen worden het hardst getroffen.’ Zeven Amsterdamse basisscholen beginnen na de zomervakantie aan een experiment dat onderdeel is van het Lees verder...

Nieuws

AMSTERDAMSE TOESLAG VOOR LEERKRACHTEN

Beste leerkrachten, Vandaag is bekend geworden dat met ingang van het nieuwe schooljaar alle leerkrachten in het Amsterdamse basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs een toelage zullen krijgen. De hoogte van de toelage hangt af van de school waar je werkt. Dat is het resultaat van overleg tussen de Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en Lees verder...