Factsheet – Twee jaar COVID-19: gevolgen voor leerlingen in Amsterdam


23 mei 2022

Voor de derde keer hebben wij laten onderzoeken hoe het met de leergroei van de Amsterdamse leerlingen gaat gedurende de COVID periode. Dit in samenwerking met onze scholen en partners ROA, Maastricht University en Parnassys. De resultaten laten zien dat de ongelijkheid tussen leerlingen en scholen kleiner is geworden. Nieuwsgierig? Lees hieronder onze factsheet en kom tot dezelfde conclusie: wederom een groot compliment aan onze leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en de ouders van de leerlingen. In dagelijks wisselende omstandigheden hebben ze alles op alles gezet. En met resultaat. We danken iedereen daarvoor.  

Factsheet Amsterdam 2022

Lees ook het het artikel in het Parool: Eigen koers van Amsterdamse basisscholen tijdens pandemie loont_ schoolprestaties beter dan landelijk

Tussenvoorziening Opvang & Onderwijs voor vluchtelingen kinderen uit Oekraïne


26 april 2022

De gemeente vangt sinds begin maart vluchtelingen uit Oekraïne op. Tussen de vluchtelingen zitten ook veel kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Gemeente en schoolbesturen organiseren samen het onderwijs voor de vluchtelingenkinderen. Omdat we in Amsterdam al goede afspraken en een goede structuur hebben over het nieuwkomersonderwijs, willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande werkwijze en kennis en expertise.

Om de instroom van de nieuwe vluchtelingen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben de schoolbesturen binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs de volgende afspraken gemaakt:

·        Meld de kinderen aan via de bekende weg via het Centrale Meldpunt Nieuwkomers. Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl

·        Volg het stroomschema https://www.hetabc.nl/wp-content/uploads/2022/03/stroomschema-maart2022.pdf zodat op alle scholen op dezelfde manier gehandeld wordt.

Als iedereen deze stappen volgt hebben we de juiste informatie om vraag en capaciteit op elkaar aan te laten sluiten. Ook zorgen we er zo voor dat alle nieuwkomers in Amsterdam gelijk behandeld worden. Voor kinderen die in een centrale opvanglocatie zitten is de gemeente verantwoordelijk voor de tussenvoorziening. Dit zijn groepen die op scholen tegen de nieuwkomers groepen worden georganiseerd met als streven de kinderen te voorzien in een aanbod bestaand uit 1/3 Oekraïens, 1/3 Nederlands en 1/3 activiteiten. De uitvoering is een co-creatie tussen de Gemeente en de schoolbesturen. Voor de langere termijn is het wenselijk dat er extra nieuwkomersgroepen komen. Deze extra capaciteit zal door de besturen die reeds jaren nieuwkomers onderwijs verzorgen zo passend mogelijk gegenereerd worden.

De samenwerkende kinderopvang en onderwijs organisaties in Amsterdam zijn momenteel op zoek naar extra enthousiaste leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteuners (fulltime, parttime, Oekraïens, Nederlands, bevoegd, onbevoegd, onderwijsassistent, stagiair, zij-instromer of gepensioneerd). Hiervoor is een centrale wervingscampagne opgezet met als vacaturepagina: https://werkenbij.stwt.nl/werk-je-met-ons-mee

De stuurgroep nieuwkomersonderwijs komt wekelijks bij elkaar om de laatste info te delen en oplossingen te creëren. Zij zorgen vervolgens ook voor communicatie richting alle scholen en besturen. Mochten er vragen zijn hierover, zijn Sharon Trémour en Jeroen Spanbroek per mail bereikbaar. Als laatste willen wij onze dank uitspreken naar iedereen die hier zijn medewerking aan verleent.

 

Succesvolle lancering van andersom.amsterdam


08 april 2022

In aanwezigheid van bijna honderd gasten uit het onderwijsveld van Amsterdam lanceerde het BBO in samenwerking met de gemeente Amsterdam het platform andersom.amsterdam. Marjolein Moorman was er online bij, maar vele schooldirecteuren en onderwijsaanbieders trotseerden de storm om er live bij te kunnen zijn. Projectleider Mirjam Bonting en bestuurlijk portefeuillehouder Jeroen Spanbroek spraken het publiek toe in de OBA. Het was goed te zien dat netwerken gemist was, want de borrel ging na afloop gezellig door. Meer dan 50 aanbieders hebben bijna 200 programma’s klaarstaan: dus neem snel een kijkje om te zien wat andersom.amsterdam voor jouw school kan betekenen. Ook voor een foto-impressie van de lancering kun je komende week terecht op andersom.amsterdam.

Uitnodiging lancering andersom.amsterdam


07 april 2022

Op donderdag 7 april aanstaande wordt andersom.amsterdam gelanceerd, één platform waarmee alle schooldirecteuren toegang krijgen tot externe aanbieders op alle domeinen, zowel onder schooltijd als na schooltijd. De lancering vindt plaats in OBA Oosterdok, en zal worden gedaan door demissionair wethouder Marjolein Moorman.

 

Het matchingsplatform andersom.amsterdam is, zoals bekend, onderdeel van het pakket van het Noodplan om scholen met grote lerarentekorten te helpen aan een tijdelijke oplossing. Tevens biedt het scholen ook de mogelijkheid om leerlingen een rijke schooldag aan te bieden. Alles op 1 plek te vinden, zodat scholen geen tijd kwijt zijn aan het vinden van de juiste aanbieder passend bij jouw team en jouw leerlingen.

 

Naast een centrale opening en de lancering, biedt dit evenement ook de mogelijkheid om kennis te maken met een selectie van de aanbieders binnen het platform die daar hun aanbod presenteren. En natuurlijk ook netwerken en ontmoeten van en met collega’s.

 

Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan op andersom.amsterdam

Lancering nieuwe website BBO Amsterdam


16 maart 2022

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, de vereniging van 40 Amsterdamse schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs heeft op 16 maart haar nieuwe website en huisstijl gepresenteerd.
Hoe werken de schoolbesturen en de gemeente samen aan het NPO? Welke projecten zijn in gang gezet voor het lerarentekort, wat wil je weten over de overstap van PO naar VO? Dit is een greep uit de onderwerpen die je op onze nieuwe site kunt vinden.
Voor onze leden staat alle informatie rondom de BBO-vergaderingen en werkgroepen nu op het intranet van onze website. Daarvoor zijn deze week inlogcodes aan alle bestuurders en onze contactpersonen verstuurd. Hiermee hebben we de informatievoorziening voor onze leden eenvoudiger gemaakt.
Volg onze actualiteiten via Linkedin en meld je op de website vast aan voor onze nieuwsbrief.

BBO overhandigt manifest over de toekomst van het Amsterdamse onderwijs aan Marjolein Moorman


09 februari 2022

Op 8 februari overhandigden Mirjam Leinders en Harry Dobbelaar namens het BBO het manifest ‘de toekomst van het Amsterdamse onderwijs ligt in onze handen’ aan de wethouder onderwijs, Marjolein Moorman op het stadhuis.

 

In het manifest roepen de ruim tweehonderd basisscholen in Amsterdam aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, de politiek op om de komende jaren te blijven investeren in het onderwijs.