BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Lerarentekort

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort.

 

Doel van de aanpak

Het doel van de aanpak van het Amsterdamse Noodplan lerarentekort is bereikt als: In 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en er geen ongelijkheid meer is in de verdeling van het tekort over de stad.

 

Hoe werken wij daaraan

Er zijn verschillende projecten gestart om het noodplan te realiseren. De maatregelen uit de projecten moeten er in samenhang voor zorgen dat de tekorten worden teruggedrongen én dat er wordt samengewerkt aan manieren om meer leerkrachten aan te trekken en te behouden. De ambitie is daarbij om te komen tot een gelijkmatiger verdeling van de tekorten over de stad. We gaan de lasten daarbij ook letterlijk beter verdelen. De scholen die nu het hardst worden geraakt door het lerarentekort, zijn ook de scholen waar de risico’s op onderwijsachterstand het grootst zijn. Het onderwijs van al deze Amsterdamse kinderen is de verantwoordelijkheid van het hele Amsterdamse onderwijs en daarmee van elke school in de stad.

 

Tijdelijk

Er is nadrukkelijk sprake van een noodplan, een pakket aan tijdelijke maatregelen.

 

Stuurgroep

De stuurgroep noodplan lerarentekort bestaat uit:

  • Mirjam Leinders (Innoord) voorzitter
  • Harry Dobbelaar (Zonova)
  • Dorien Nelisse (ASKO)
  • Arnold Jonk (STAIJ)
  • Lieke Thesingh (BBO)
  • Gernanda Schutte de Vos
  • Michel Müller (gemeente Amsterdam)

 

De aanpak noodplan lerarentekort is een samenwerking van de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Voor informatie over de aanpak van het lerarentekort vanuit de gemeente kunt u terecht op www.amsterdam.nl/lerarentekort