BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Lege plekken na plaatsing

De plaatsing voor uw kind is al geweest en u bent nog op zoek naar een plek op een school. In de onderstaande bijlagen vindt u, per geboorteperiode, een overzicht van scholen die nog plek hebben.

Bijlagen