BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Griffel

Aanleiding voor Griffel

  • Bij het doorzetten van de marktwerking worden invalkrachten vaak onbetaalbaar voor scholen.
  • Door het tekort aan leraren bepalen commerciële partijen nu veelal de prijs voor invalkrachten. Terwijl er ook invallers zijn, die willen werken zonder tussenkomst van een bureau.
  • Zij kunnen via Griffel snel in contact komen met scholen die behoefte hebben aan flexibele krachten.
  • Wij zien daarnaast dat het beroepsbeeld van de leerkracht verandert, waardoor modern werkgeverschap steeds belangrijker wordt.

Terug naar projecten overzicht.