BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Een kleurrijk beroep

“Kinderen iets bij kunnen brengen, dat het kwartje is gevallen”.
“Dat ik een waardevolle bijdrage lever aan de toekomst van dit kind”.

Voor leerkrachten staat de ontwikkeling van het kind voorop. De kunst is om je passie voor het vak een loopbaan lang vast te houden.

Uitdaging, variatie en ontwikkeling zijn daar de sleutelwoorden voor. Met dit project bieden en realiseren wij loopbaanperspectief voor leraren. Wij willen leraren behouden voor het vak. Zowel als leraar voor de groep als in andere rollen.

Het beroep van leraar is divers en fantastisch. Leraren willen het verschil maken en bijdragen aan de basis van elk kind. Het beroep van leraar is ook complex, zeker in een stad als Amsterdam. De verwachtingen zijn hoog. Leraren moeten continu inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe eisen.

Op de vraag wat leraren nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen, horen we:

  • “Ik wil me graag blijven professionaliseren.”
  • “Ik heb een uitdagend ontwikkelperspectief nodig.”
  • “Ik wil graag werken in een werkomgeving waarin we inspirerend samenwerken.”

Wij werken met dit project aan een passie in leren. Leren, het delen van best practices, je eigen ontwikkeling vormgeven en gezamenlijk werken aan een hoger doel.

We hebben in augustus een enquête uitgezet om de behoefte van leraren te peilen.

In november houden we op basis van deze input een inspiratiesessie voor leraren, schoolleiders en HR-professionals. De uitkomsten van deze sessie worden samen met de input uit de enquête gebruikt voor het vormgeven van leerarrangementen.

Terug naar projecten