BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Coronavirus en Toelatingsbeleid

(Bericht d.d. 25 maart 2020)

Gezien de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus zijn de scholen in elk geval tot
6 april a.s. gesloten. De scholen zullen weliswaar geen onderwijs geven, maar blijven per mail en telefoon bereikbaar; de normale werkzaamheden gaan zo veel mogelijk door.

Plaatsing periode II schooljaar 2020-2021
(kinderen geboren jan. t/m april 2016)

De sluitingsdatum waarop het voorkeursformulier van deze kinderen op de school van 1ste voorkeur ingeleverd moeten worden, blijft vooralsnog onveranderd.
De sluitingsdatum is uiterlijk woensdag 3 juni a.s..

Gezien de omstandigheden zal een kennismaking op een school voorlopig niet of beperkt mogelijk zijn; wat na 6 april gaat gebeuren staat nog niet vast.
Uiteraard kunt u de school bellen of mailen met het verzoek om een (telefonisch) gesprek. Om bij het maken van de keuze, een goed beeld te krijgen van scholen, adviseren wij u vooral gebruik te maken van de schoolwebsites. Hier is de nodige informatie te vinden. Sommige scholen zullen op korte termijn ook digitale mogelijkheden aanbieden, zoals een virtuele rondleiding en iets als een digitaal gesprek (bijv. Zoom) met de directeur.
Verder vindt u zowel op de website van de gemeente www.schoolwijzer.amsterdam.nl als op www.scholenopdekaart.nl belangrijke informatie over de scholen.

Dringend verzoek is het inleveren van het voorkeursformulier digitaal te doen (i.v.m. besmettingsgevaar). Op de website van de school (van uw 1ste voorkeur) zijn contactgegevens te vinden.
Voor al uw vragen over het aanmelden van uw kind kunt u (ma. di. en do.) terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid
(tel. 020-716 3801 / toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl).

Dank voor uw begrip.