BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Toelatingsbeleid en Corona

12 november 2020

Toelatingsbeleid en Corona
Sinds juni ontvangen de basisscholen, volgens de richtlijnen van het RIVM, weer leerlingen. De scholen zijn niet of beperkt toegankelijk voor volwassenen, maar wel per mail en telefoon bereikbaar.

Kinderen geboren in de maanden september 2017 t/m augustus 2018
U heeft recent een uitnodiging ontvangen om uw kind te registreren voor de basisschool. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind: 4 maart, 3 juni of 4 november 2021.

Kennismaking/rondleiding
Ondanks het feit dat de basisscholen weer open zijn, zijn kennismakingsbezoeken aan een school voorlopig niet of zeer beperkt mogelijk. Omdat scholen het belangrijk vinden om ouders kennis te laten maken met hun school, bieden zij hiervoor alternatieven; deze verschillen per school. Voorbeelden hiervan zijn: een digitale rondleiding, deelname aan een informatiemoment via bijv. Zoom een face-timegesprek met de schoolleiding.
Inmiddels bieden enkele scholen ook fysieke alternatieven voor kennismaking; dit kan zijn in de vorm van individuele rondleidingen of bijeenkomsten voor ouders op het schoolplein na schooltijd.

Wij adviseren u de school te bellen of mailen met het verzoek voor een kennismaking.
Voor informatie over een school verwijzen wij u ook naar de website van de scholen. Daarnaast staat op website van de gemeente www.schoolwijzer.amsterdam.nl en op www.scholenopdekaart.nl  belangrijke informatie over de scholen.

Inleveren van het voorkeursformulier
Het voorkeursformulier van kinderen geboren in de maanden september, oktober, november en december 2017 moet uiterlijk woensdag 4 maart 2021 bij de school van uw 1e voorkeur in bezit zijn.
U kunt het formulier op verschillende manieren inleveren bij uw school van 1e voorkeur: per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook en adresbewijs toe te voegen.
Fysiek afgeven wordt afgeraden.

Aanvullende opmerkingen
– Is uw kind geboren vóór september 2017 en moet het nog 4 jaar worden, maar heeft u nog geen basisschool?
Op de meeste basisscholen zijn nog plaatsen beschikbaar. Op de BBO-website staat de lijst van scholen met plaats.
Ook kunt u met de helpdesk contact opnemen. Zij helpen u dan bij het vinden van een gewenste school.

Vragen of hulp
Voor uw vragen over het aanmelden van uw kind kunt u (ma. di. en do.) terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid (tel. 020-716 3801 / toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl).