BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Coronacrisis en Toelatingsbeleid

23.04.2020

Toelatingsbeleid en Coronacrisis

Vanaf 11 mei zijn de basisscholen volgens de richtlijnen van het RIVM weer toegankelijk voor de leerlingen. De scholen zijn niet toegankelijk voor volwassenen, maar wel bereikbaar per mail en telefoon.

Kinderen geboren in de maanden januari t/m april 2017
Het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017 blijft onveranderd en zal volgens de data, zoals in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” vermeld staan, verlopen.
De sluitingsdatum waarop het voorkeursformulier van deze kinderen op de school van 1ste voorkeur ingeleverd moet worden, is uiterlijk woensdag 3 juni a.s..

Ondanks het feit dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open zijn, zijn kennismakingsbezoeken aan een school voorlopig niet mogelijk. Omdat scholen het belangrijk vinden om ouders te laten kennis maken met hun school, bieden zij hiervoor alternatieven, welke per school verschillen. Denk hierbij aan: een digitale rondleiding, deelname aan een informatiemoment via bijv. Zoom of een Face-timegesprek met de schoolleiding.

Wij adviseren u de school te bellen of mailen met het verzoek voor een kennismaking. De school zal u de mogelijkheden hiervoor aanbieden.
Voor informatie over een school verwijzen wij u naar de website van de scholen. Daarnaast staat op website van de gemeente www.schoolwijzer.amsterdam.nl en op www.scholenopdekaart.nl belangrijke informatie over de scholen.

Inleveren van het voorkeursformulier
Het voorkeursformulier van kinderen geboren in de maanden januari t/m april 2017 moet uiterlijk woensdag 3 juni a.s. bij de school van uw 1ste voorkeur in bezit zijn.
Helaas kunnen de scholen uw voorkeursformulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het formulier op verschillende manieren inleveren bij uw school van 1ste voorkeur: per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen.

Aanvullende opmerkingen
– Voor kinderen geboren in de maanden mei t/m augustus 2017 blijft het tijdpad ongewijzigd; het voorkeursformulier kan t/m 4 november 2020 worden ingeleverd.

Vragen of hulp
Voor uw vragen over het aanmelden van uw kind kunt u (ma. di. en do.) terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid (tel. 020-716 3801 / toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl).