BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Toelatingsbeleid en Corona

17 augustus 2020

Toelatingsbeleid en Corona
Sinds juni ontvangen de basisscholen, volgens de richtlijnen van het RIVM, weer alle leerlingen. De scholen zijn niet of beperkt toegankelijk voor volwassenen, maar wel per mail en telefoon bereikbaar.

Kinderen geboren in de maanden mei 2017 t/m augustus 2017
Het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden mei t/m augustus 2017, blijft onveranderd en verloopt volgens de data die in de brochure “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” vermeld staan.
De sluitingsdatum waarop het voorkeursformulier van deze kinderen op de school van 1e voorkeur ingeleverd moet worden, is uiterlijk woensdag 4 november 2020.

Kennismaking/rondleiding
Ondanks het feit dat de basisscholen weer open zijn, zijn kennismakingsbezoeken aan een school voorlopig niet of zeer beperkt mogelijk. Omdat scholen het belangrijk vinden om ouders kennis te laten maken met hun school, bieden zij hiervoor alternatieven; deze verschillen per school. Voorbeelden hiervan zijn: een digitale rondleiding, deelname aan een informatiemoment via bijv. Zoom een face-timegesprek met de schoolleiding.
Inmiddels bieden enkele scholen ook fysieke alternatieven voor kennismaking; dit kan zijn in de vorm van individuele rondleidingen of bijeenkomsten voor ouders op het schoolplein na schooltijd.

Wij adviseren u de school te bellen of mailen met het verzoek voor een kennismaking.
Voor informatie over een school verwijzen wij u ook naar de website van de scholen. Daarnaast staat op website van de gemeente www.schoolwijzer.amsterdam.nl en op www.scholenopdekaart.nl  belangrijke informatie over de scholen.

Inleveren van het voorkeursformulier
Het voorkeursformulier van kinderen geboren in de maanden mei, juni, juli en augustus 2017 moet uiterlijk woensdag 4 november a.s. bij de school van uw 1e voorkeur in bezit zijn.
U kunt het formulier op verschillende manieren inleveren bij uw school van 1e voorkeur: per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel), per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook en adresbewijs toe te voegen.
Fysiek afgeven wordt afgeraden.

Aanvullende opmerkingen
– Is uw kind geboren vóór mei 2017 en moet het nog 4 jaar worden, maar heeft u nog geen basisschool?
Op de meeste basisscholen zijn nog plaatsen beschikbaar. Op de BBO-website staat de lijst van scholen met plaats.
Ook kunt u met de helpdesk contact opnemen. Zij helpen u dan bij het vinden van een gewenste school.
– Is uw kind geboren in de periode 1 september 2017 en 31 augustus 2018?
Begin november van dit jaar zal u een informatiebrochure met een voorkeursformulier ontvangen.
Vanaf dat moment kan u uw kind met dit voorkeursformulier bij de school van voorkeur aanmelden.

Vragen of hulp
Voor uw vragen over het aanmelden van uw kind kunt u (ma. di. en do.) terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid (tel. 020-716 3801 / toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl).